Posted: 08 Dec. 2021 2 min. read

Digitale transformatie van financiële processen

Liever vandaag dan morgen!

Procesoptimalisaties binnen de finance afdeling beogen steevast volgende doelstellingen:

  • (Kost)efficiëntie: hoe kunnen we hetzelfde volume aan werk sneller uitvoeren?
  • Kwaliteit: hoe kunnen we menselijke fouten verkleinen en dus de datakwaliteit verhogen?
  • Schaalbaarheid – Talent – Resources: hoe kunnen we onze medewerkers meaningfull werk geven, met meer focus op output dan op input en daarbij de mogelijkheid creëren om inputtaken te outsourcen?

Door het papieren tijdperk achter u te laten en uw administratieve en financiële processen te digitaliseren, kan de tijd die gespendeerd wordt aan het verzamelen en het verwerken van data tot een minimum worden beperkt. Op deze manier kan er gefocust worden op zaken die er toe doen, namelijk het snel ter beschikking hebben van kwalitatieve en up to date informatie, op basis waarvan de juiste beleidsbeslissingen kunnen genomen worden.

Technologieën 

Om dit te realiseren zien we op heden diverse mature technologieën die hierbij behulpzaam zijn, zoals:

  • Cloud en process robotics om een solide finance motor te bouwen, die kwalitatieve data garandeert.
  • Visualisatietools die ons in staat stellen om hierop een performante rapportering te bouwen, op maat van uw onderneming. Deze tools zijn ondertussen betaalbaar en vlot toepasbaar voor kmo’s. Maar opgelet: in de huidige ‘wereld van ecosystemen’ heeft elk probleem vele oplossingen, … dus ook veel verkeerde.

Analyse 

Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuzes maakt, is het cruciaal om in een eerste fase te bekijken hoe uw huidige processen georganiseerd zijn. Hierbij is het belangrijk om nog niet na te denken over de toekomst. 

Pas als deze oefening achter de rug is kan er in een tweede fase bepaald worden wat het droomproces is waar u naar toe wilt. 

Keuze van de juiste tools 

Na deze ‘as is / to be’-analyse is het van uitermate groot belang om uit de massa beschikbare tools deze te selecteren die in aanmerking komen voor de bouw van uw ideale proces. Uiteraard heeft elke software voor- en nadelen.

Als onafhankelijke adviseur kunnen we op basis van onze expertise samen met u op zoek gaan naar de beste fit voor uw organisatie. Nadat de selectie gemaakt is, kunnen we u bovendien samen met de softwareleverancier begeleiden bij de implementatie en parametrisatie.

Doel of middel?

Zorg voor de nodige change of mind in uw organisatie en voorzie voldoende training voor uw medewerkers. Maar verlies vooral niet uit het oog dat digitalisering geen doel op zich is, maar een middel om uw finance afdeling future-proof te maken!

Actualiteiten, november 2021

In deze editie: Heeft de pandemie waarde vernietigd of nét gecreëerd? | Vooruitblik op de afsluiting van het boekjaar 2021 | Digitale transformatie van financiële processen | Welke rechten heeft u als vruchtgebruiker op aandelen?

More about author

Frederik Falepin

Frederik Falepin

Partner

With almost 20 years of experience at Deloitte Private, Frederik Falepin has served over hundreds of clients in different industry areas. Holding a master’s degree in commercial sciences and accounting, as well as a postgraduate in fiscal sciences, his primal focus lies in supporting SMEs with accountancy issues and tax&legal advice. Frederik also coordinated the regional teams of Deloitte's Technology Fast 50 for 5 years, the annual programme for Belgian technology companies.