Posted: 28 Oct. 2021 2 min. read

Een duurzaam familievermogen wordt gedocumenteerd en opgevolgd

Bedrijfsleiders besteden heel veel aandacht aan de cijfers van hun bedrijven en vinden het evident dat die à jour zijn en te allen tijde raadpleegbaar. Maar wat met het familiaal vermogen?

Familievermogens: een veelheid aan transacties

Familievermogens zijn continu in evolutie. Er wordt vastgoed verkocht of aangekocht. Beleggingen worden verkocht en herbelegd. Vermogen verschuift van de vennootschap naar het privévermogen en omgekeerd. Men legt een collectie aan. Niet alleen de samenstelling maar ook het eigenaarschap van het familievermogen evolueert, vaak omwille van of in anticipatie op familiale omstandigheden: huwelijk, echtscheiding, overlijden, schenking, …

Vandaag gepland, morgen nieuwe wetgeving

Familievermogens zijn niet in het minst onderhevig aan verandering door een belangrijke externe factor: het steeds wijzigend regelgevend en fiscaal kader. Een korte oplijsting van de voorbije jaren: nieuw erfrecht, nieuw huwelijksvermogensrecht, nieuw vennootschapsrecht, nieuw goederenrecht, het UBO-register, de kwalificatie van de maatschap als boekhoudplichtige onderneming, de Kaaiman-taks, de taks op effectenrekeningen, enz. Wat u gisteren gepland hebt, kan vandaag niet meer wenselijk zijn. Een jaarlijkse interne inventaris van het vermogen en externe check op zijn duurzaamheid bij wijzigende regelgeving is aan de orde.

Oorsprong van vermogen is de mogelijke issue bij uitstek

Binnen het regelgevend kader steekt het belang van oorsprongsverificatie er bovenuit. De herkomst van het huidige familievermogen moet kunnen aangetoond worden, zowel om fiscale als om familiale redenen. Twee voorbeelden uit onze praktijk ter illustratie:

Wanneer een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht (aankoop vruchtgebruik door ouders en blote eigendom door de kinderen), moet bij overlijden van de ouders door de kinderen kunnen aangetoond worden dat zij de blote eigendom met eigen middelen hebben betaald, eventueel met gelden die ze vooraf geschonken kregen. Indien de kinderen daar niet in slagen, zullen zij alsnog successierechten moeten betalen op het betrokken onroerend goed, zelfs al zijn ze reeds jaren blote eigenaar.

Een erfgenaam kreeg ooit een belangrijk kunstwerk geschonken van zijn ouders en beweert dat deze schenking ruim meer dan 3 jaar vóór het overlijden van zijn ouders is gebeurd. Het werk heeft de interesse van een veiling die een clean vermogen wil aanbieden op de markt. De waarde van historische documentatie omtrent die schenking kan de verkoopbaarheid uiteraard faciliteren.

Documentation is a love letter that you write to your future self
—Damian Conway

Actualiteiten, oktober 2021

In deze editie: Entrepreneurs got talent | Tax shelter | Elektrificatie van het wagenpark | Een duurzaam familievermogen wordt gedocumenteerd en opgevolgd

More about the subject matter expert

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy