Posted: 26 Apr. 2021 1 min. read

Effectentaks 2.0

Let op voor misbruik

In onze editie van december 2020 berichtten we u reeds over de krachtlijnen van de nieuwe taks op effectenrekeningen (‘effectentaks 2.0’). Graag vestigen we nog even de aandacht op de algemene antimisbruikbepaling die hiermee gepaard gaat, waardoor de fiscus onder bepaalde voorwaarden specifieke handelingen naast zich neer mag leggen (‘niet-tegenstelbaarheid’) en alsnog effectentaks kan heffen. Deze antimisbruikbepaling heeft terugwerkende kracht tot 30 oktober 2020, waardoor de fiscus zelfs handelingen tot die datum kan viseren. Specifieke voorbeelden zijn het splitsen van effectenrekeningen en het omzetten naar effecten op naam.

Actualiteiten, april 2021

In deze editie: Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten | Opmaak van uw jaarrekening - voorzichtigheidsprincipe | Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik | Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland | Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening | Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?

More about author

Henk Hemelaere

Henk Hemelaere

Partner, Deloitte Accountancy

Partner since 2004, Henk is the national leader of Tax and Legal Services of Deloitte Accountancy, employing over 120 professionals advising SMEs and family owned businesses. Initially he started as an accountant with Deloitte, before joining the Tax & Legal service line. Currently, Henk is a trusted advisor of a variety of family owned businesses, mainly active in manufacturing, construction & real estate and food industry. He gained extensive experience in accountancy and in tax structuring. Henk is also a member of the IAB (Instituut voor Accountants and Belastingsconsulenten). Furthermore, Henk is editor-in-chief of the biannual magazine Dialogue and other Deloitte Fiduciaire related publications.