Posted: 28 Oct. 2021 3 min. read

Entrepreneurs got talent

Sleutels om sterk talent aan te trekken en te behouden

De war for talent vormt voor ondernemers de grootste uitdaging op dit moment. De economie trekt terug aan maar (geschikte) kandidaten zijn schaars en verwachten een aantrekkelijke werkgever. Waarom zouden sterke kandidaten voor uw onderneming kiezen?

Talent aantrekken: de kandidaten zijn aan zet!

Er is geen tijd om die ene witte raaf te blijven zoeken. “Hire for attitude, train for skills” is het nieuwe credo. Aanwervingsprocessen focussen niet meer op skills maar op het potentieel van de kandidaat. Kandidaten met de juiste ingesteldheid, motivatie en flexibiliteit verwachten dat hun nieuwe werkgever hen de nodige (technische) vaardigheden zal aanleren.

Rekruteren vergt tijd. Een toegewijd medewerker of team moet zich hiervoor kunnen vrijmaken. Hebt u die resources niet, dan moet u tijdelijk rekruteringscapaciteit inhuren.

En dan rijst de vraag: kan de kandidaat zich vinden in de nieuwe werkgever? Een sterke ‘Employer branding’, waarden en bedrijfscultuur oprecht kunnen overbrengen zijn cruciaal. Vergeet niet dat op sociale media en digitale fora de kandidaat meer over uw bedrijf achterhaald heeft dan omgekeerd. Treden uw eigen werknemers op als ambassadeur van de onderneming, dan hebt u meteen een sterke rekruteringstool in handen.

Bent u als werkgever aangepast aan de nieuwe realiteit?

Minstens even belangrijk is er voor zorgen dat u uw aangeworven én opgeleid talent ook kan behouden. Denk aan de opportuniteitskost van het verlies van een personeelslid! Zorg voor een totaalpakket aangepast aan het onmiskenbaar anders aankijken tegen werken in post-corona tijden. Onze HR-specialisten stellen vast dat heel wat arbeidscontracten en loonpakketten bij veel bedrijven heel snel outdated zijn geworden. Zet die op orde vóór een andere werkgever met een step up in de voorwaarden uw personeel verleidt.

De juiste balans rond flexibiliteit vinden

De wensen en noden van uw medewerkers lopen sterk uiteen waardoor een ‘one-size fits all’ aanpak niet meer werkt. Een flexibel beleid uitwerken dat voldoende rekening houdt met de voorkeuren van medewerkers is haalbaar, ook binnen kmo’s. Hebt u er de tijd of ervaring niet voor? Versterk u tijdelijk met externe krachten.

Telewerk is door corona een gamechanger geworden. Thuiswerk kan uiteraard niet voor iedereen overal en altijd, maar waar er mogelijkheden zijn, werkt u beter een telewerkbeleid uit. In bedrijven waar we helpen een duidelijk kader uit te werken met concrete basisprincipes en uitgangspunten zien we een verhoogd wederzijds begrip en engagement. Flexibiliteit gaat veel verder dan thuiswerken of niet. Maak van de gelegenheid gebruik om ook vragen naar bijvoorbeeld glijdende werkuren bespreekbaar te maken.

Mobiliteit

New ways of working leiden ook tot nieuwe behoeftes op het vlak van mobiliteit. Naast de impact op talent zijn duurzaamheid en werkgeverskost de belangrijkste drivers om het huidige mobiliteitsbeleid te herzien. Een bedrijfsfiets, eventueel gecombineerd met een kleinere wagen, of zelfs een deelwagen voor werknemers zonder parkeerplaats, kan sommige werknemers meer aanspreken. Werknemers die niet in aanmerking komen voor een wagen kan u dan weer via een cafetariaplan mobiliteitsoplossingen aanbieden.

Bouw een loonhuis

Een attractief en bindend pakket blijft belangrijk. Zet een competitieve verloningsstructuur uit, geënt op de organisatiestructuur (alias een “loonhuis”). We stellen vast dat heel wat kmo’s nog niet vertrouwd zijn met alternatieve collectieve systemen.

Door mee te delen in successen gaan werknemers zich meer vereenzelvigen met hun werkgever. Creëer uw employer branding en bouw uw bedrijfscultuur uit. Slaagt u hierin, dan zullen nieuwe kandidaten zich daar in herkennen en de overstap overwegen naar uw bedrijf.

Actualiteiten, oktober 2021

In deze editie: Entrepreneurs got talent | Tax shelter | Elektrificatie van het wagenpark | Een duurzaam familievermogen wordt gedocumenteerd en opgevolgd

More about the subject matter expert

Valerie Devos

Valerie Devos

Director, Deloitte Accountancy

Valerie has over 19 years of experience in national and international Human Resources matters. She gives companies hands-on and accurate advice on employment law, social security tax and immigration. Within the Deloitte Private Tax & Legal Services, Valerie is responsible for the social law department and has a wide experience in structuring and optimising remuneration packages, the enrollment of HR policies and contracts, the elaboration of working time schemes, HR strategy and social security schemes.