Posted: 23 Jun. 2021 3 min. read

Flexibel verlonen

Individualiseren om te optimaliseren

Flexibele verloningsvormen zoals cafetariaplannen blijven in populariteit toenemen. De voorbije jaren is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal ondernemingen die dergelijke flexibele verloningsplannen opgezet hebben. Meer dan de helft van de werknemers op vandaag geeft aan open te staan om hun verloningspakket flexibel in te vullen, mochten ze er de kans toe krijgen. Cafetariaplannen zijn dan ook een belangrijk element in the ‘war for talent’, waar ook kmo’s meer en meer gebruik van maken.

Een cafetariaplan geeft werknemers de mogelijkheid om hun verloningspakket op individueel niveau fiscaal en sociaal zekerheidsrechtelijk te optimaliseren. Werknemers krijgen, binnen een bepaald kader, de ruimte om hun loonpakket op maat samen te stellen en te kiezen voor voordelen die aansluiten bij hun persoonlijke noden en wensen.

In een cafetariaplan kunnen werknemers bestaande loonelementen omzetten in een budget. Loonelementen die onderworpen zijn aan de normale sociale zekerheidsbijdragen en belastingen zijn doorgaans het meest aantrekkelijk om in te ruilen. Of een bepaald loonbestanddeel kan omgezet worden in een budget, is afhankelijk van de wettelijke en sectorale spelregels. Zo moeten de minimale baremalonen steeds gerespecteerd worden. Bovendien moet er voor de eindejaarspremies worden nagegaan of de sectorale cao’s hiervoor een alternatieve uitbetalingswijze voorzien. Daarnaast moeten de werknemers er zich van bewust zijn dat het inruilen van loonelementen, onderworpen aan de normale sociale zekerheidsbijdragen, voor opties die op vlak van sociale zekerheid worden vrijgesteld, een impact kan hebben op de opbouw van hun sociale rechten, denk onder meer aan pensioenopbouw en vervangingsinkomsten bij arbeidsongeschiktheid.

Het gecreëerde budget wordt vervolgens door de werknemer aangewend om keuzes te financieren. Deze keuzes kunnen zich situeren op verschillende terreinen zoals multimedia (smartphone, tablet, laptop, …), work-life voordelen (extralegale vakantiedagen, sportieve incentives, …) en aanvullende verzekeringen (terugbetaling van individueel pensioensparen, tandverzekering, …). Mobiliteit vormt door de mogelijkheid om te opteren voor bijvoorbeeld een bedrijfswagen of een bedrijfsfiets, al jaren een gesmaakt keuzethema. Ook cafetariaplannen zijn niet immuun gebleken voor het ‘corona-effect’. Keuzes die de inrichting van het thuiskantoor faciliteren zoals ergonomisch bureaumateriaal, een tweede computerscherm, een printer, … zijn het voorbije jaar enorm in populariteit gestegen.

Cafetariaplannen worden doorgaans kostenneutraal opgezet maar kunnen ook kostenbesparend of zelfs kostenverhogend zijn. Belangrijk is dat de werkgever zich op voorhand goed bewust is van alle kosten gelinkt aan zowel de budgetcreatoren als de verschillende keuzemogelijkheden, zodat de individualiseringsmogelijkheden geen onaangenaam financieel plaatje met zich meebrengen.

Het gaat hierbij zowel om bijdragen op vlak van sociale zekerheid als de onderwerping aan bedrijfsvoorheffing, de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting en eventuele btw-aspecten verbonden aan de voordelen (bijv. bedrijfsfietsen of multimedia). Daarnaast is het belangrijk om de randkosten die sommige keuzemogelijkheden met zich meebrengen omwille van hun operationele complexiteit niet uit het oog te verliezen.

Een goede voorbereiding is dan ook cruciaal om een geslaagd cafetariaplan op te zetten. Langs werkgeverszijde is het belangrijk om het totale (kosten)plaatje van bij de start goed in kaart te brengen. Een gefundeerde simulatie is hierbij primordiaal. Voor de werknemers is een voorafgaande, duidelijke communicatie essentieel zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken waarbij de voor- en nadelen van hun keuzes nauwgezet tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Een policy die alle spelregels helder en juridisch correct vertaalt voor de werknemers is daarom onontbeerlijk.

Actualiteiten, juni 2021

In deze editie: Flexible verlonen | Enkele nuttige weetjes voor uw aangifte in de personenbelasting | Top 24 alternatieve verloningsvormen | Is uw archief aan een opruimbeurt toe? | Waarom een privé-clausule opnemen in uw schenking of testament? 

More about the subject matter expert

Valerie Devos

Valerie Devos

Director, Deloitte Accountancy

Valerie has over 19 years of experience in national and international Human Resources matters. She gives companies hands-on and accurate advice on employment law, social security tax and immigration. Within the Deloitte Private Tax & Legal Services, Valerie is responsible for the social law department and has a wide experience in structuring and optimising remuneration packages, the enrollment of HR policies and contracts, the elaboration of working time schemes, HR strategy and social security schemes.