Posted: 08 Dec. 2021 3 min. read

Heeft de pandemie waarde vernietigd of nét gecreëerd?

Duurzame waarde creëren is het ultieme doel van elke ondernemer. Vele ondernemingen hebben de voorbije twee jaar waarde gecreëerd door aan te tonen hoe snel en sterk ze zich kunnen aanpassen, hun medewerkers en klanten tevreden houden en verder groeien. Hierna een greep uit enkele belangrijke niet-financiële waardestuwers.

Digitalisering

De pandemie heeft meer dan ooit aangetoond dat een geïntegreerde digitale strategie van cruciaal belang is. Digitalisering gaat verder dan de verhoging van de efficiëntie van operationele en ondersteunende processen. Digitalisering die ingebed is in het businessmodel, bood mogelijkheden tijdens de pandemie om op alternatieve manieren de business draaiende te houden, of zelfs her uit te vinden. Klantenervaring en -verwachtingen zijn na de crisis fundamenteel gewijzigd en kunnen niet meer zonder een ‘digital experience’. Maar ook uw talentstrategie zal digitaal moeten worden: van connecteren met en recruteren van kandidaten, over een digitaal toegankelijk personeelsbeheer tot en met permanente evaluatie ondersteund met digitale tools. Een digitale omgeving is voor veel werknemers een evidentie en één van de bouwstenen van een aantrekkelijke ‘employer branding’.

Strategie als middel voor waardecreatie 

Een door de organisatie gedragen strategie geeft de onderneming focus en dwingt het management tot gerichte keuzes. Dit resulteert in waardecreatie door het gericht gebruik van middelen en competenties. Voor de lange termijn creëert dit een kader voor de verdere ontwikkeling en groei: concurrentieel voordeel, marktfocus, doelgroep, omkadering zijn gekend. Een up-to-date strategie helpt ook bij een mogelijke overdracht. De kandidaat-koper kijkt immers niet alleen naar de resultaten behaald in het verleden (laatste drie à vijf jaar), maar zal tevens een inschatting maken van de duurzaamheid van de strategische keuzes die de toekomstige performantie van het bedrijf zal moeten schragen.

Maak jezelf misbaar

Bij nog te veel ondernemingen draait alles rond de eigenaar/bedrijfsleider en zijn of haar kunde: de ‘alleswetende’ zaakvoerder die de touwtjes zelf in handen houdt en alle contacten met de belangrijke ‘stakeholders’ zelf verzorgt. Het laten doorgroeien of aantrekken van een competente rechterhand en/of het in stelling brengen van een middenkader zorgt voor het borgen van de kennis en expertise in de organisatie en levert extra ideeën en inzichten op. Bovendien kunnen taken (her)verdeeld worden waardoor voor de bedrijfsleider ruimte vrijkomt om zich te concentreren op de kern van het ondernemerschap, met name het creëren van groei en waarde. Op die wijze wordt bijgedragen tot het overnameklaar maken van het bedrijf.

Duurzaamheid

Duurzaamheid zal de volgende jaren een prominente plaats innemen in het bedrijfsleven. De ecologische voetafdruk van het businessmodel is een waardedrijver die fors aan belang zal winnen. Daarnaast is er de sociale invulling van de duurzaamheid: los van de voorwaarden waartegen men werknemers tewerkstelt zijn zaken zoals kwaliteit, gezondheid en veiligheid, relaties met de omgeving, diversiteit en inclusie van tel. Een duurzame bedrijfsomgeving reflecteert zich tot slot ook in verantwoording en rapportering daaromtrent.

Innovatie

Ondernemingen die aandacht hebben voor innovatie van hun producten- of dienstenaanbod staan concurrentieel sterker en zijn daardoor waardevoller. Kleine, innovatieve verbeteringen aanbrengen aan bestaande producten of diensten kan al erg impactvol zijn en zorgen voor groei. Ga dus niet noodzakelijk op zoek naar disruptieve, nieuwe innovaties. Deze succesvol in de markt plaatsen is immers maar weinigen gegeven en vraagt doorgaans veel tijd en middelen. 

De bedrijfseconomische realiteit na de pandemie zal fundamenteel verschillend zijn. Sterke en dus waardevolle ondernemingen zullen commercieel succes ondermeer kunnen aflezen aan hun duurzaamheid, digitalisering en innovatief vermogen.

Actualiteiten, november 2021

In deze editie: Heeft de pandemie waarde vernietigd of nét gecreëerd? | Vooruitblik op de afsluiting van het boekjaar 2021 | Digitale transformatie van financiële processen | Welke rechten heeft u als vruchtgebruiker op aandelen?

 

More about the subject matter expert

Karel Vercruysse

Karel Vercruysse

Director

  Karel Vercruysse is a director of the Deloitte Fiduciaire regional office in Gent. He has over 25 years experience in the field of finance and a career track filled with finance managerial jobs at multiple firms. Karel serves as the soundboard for SMEs in the East Flemish region, delivering finance and M&A advice. Furthermore, he attended Vlerick business school and is involved in several regional business initiatives.