Posted: 31 May 2021 1 min. read

Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie

De innovatieaftrek is de opvolger van de octrooiaftrek, waarvan de geldende overgangsregeling op 30 juni 2021 definitief een einde neemt.

Innovatieaftrek versus octrooiaftrek: de innovatieaftrek biedt veel meer toepassingsmogelijkheden dan de octrooiaftrek. Er is enerzijds de uitbreiding van het toepassingsgebied met o.a. auteursrechtelijk beschermde software en kwekersrechten. Anderzijds komen ook diverse types van inkomsten in aanmerking, zoals licentievergoedingen, inkomsten begrepen in de verkoopprijs van goederen en diensten, inkomsten uit de optimalisatie van productieprocessen en schadevergoedingen. In de praktijk biedt vooral de auteursrechtelijk beschermde software vele mogelijkheden: software ontwikkeld door IT-bedrijven, software geïntegreerd in goederen of diensten, software ontwikkeld voor de ondersteuning of optimalisatie van interne bedrijfsprocessen, … Belgische bedrijven die eerder geen gebruik konden maken van de octrooiaftrek, kunnen nu hun zelf ontwikkelde en innovatieve software inzetten voor de innovatieaftrek. Hierdoor kan de effectieve belastingdruk in het beste geval dalen tot 3,75 % vanaf aanslagjaar 2021. De innovatieaftrek laat zowel grote bedrijven, kmo’s als scale-ups toe om te blijven investeren in innovatie en concurrentieel te blijven op de markt.

Correcte set-up is essentieel: de toepassing van de innovatieaftrek vereist een grondige voorafgaandelijke analyse en berekening. Een adequate structurering van de R&D activiteiten, een correcte waardering van de innovatie-inkomsten en een efficiënte track and trace van de R&D kosten zijn hierbij essentieel. 

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Henk Hemelaere

Henk Hemelaere

Partner, Deloitte Accountancy

Partner since 2004, Henk is the national leader of Tax and Legal Services of Deloitte Accountancy, employing over 120 professionals advising SMEs and family owned businesses. Initially he started as an accountant with Deloitte, before joining the Tax & Legal service line. Currently, Henk is a trusted advisor of a variety of family owned businesses, mainly active in manufacturing, construction & real estate and food industry. He gained extensive experience in accountancy and in tax structuring. Henk is also a member of the IAB (Instituut voor Accountants and Belastingsconsulenten). Furthermore, Henk is editor-in-chief of the biannual magazine Dialogue and other Deloitte Fiduciaire related publications.