Posted: 24 Feb. 2021 1 min. read

Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19?

Heet van de naald

Nu de vaccinaties voor licht aan het einde van de tunnel zorgen, kan het omwille van bedrijfsorganisatorische redenen verleidelijk zijn om uw werknemer naar diens vaccinatiestatus te vragen. Maar mag dit wel?

U vraagt op zo’n moment immers naar een gezondheidsgegeven en dat is een bijzonder persoonsgegeven onder de GDPR.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is principieel verboden ― zo kan u ook geen alcohol-, drugs- of geneesmiddelentesten uitvoeren op de werkvloer. De GDPR biedt echter wel enkele uitwegen. Zo zou u als verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van bijzondere persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen op basis van uitdrukkelijke toestemming of een reden van algemeen belang, zoals de volksgezondheid. Maar kan u deze uitzonderingen ook in de praktijk toepassen?

Als werkgever kunt u de uitdrukkelijke toestemming van uw werknemer niet inroepen. Een geldige toestemming moet immers vrij zijn en gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer is vrije toestemming onmogelijk. Ook volksgezondheid als zwaarwegend algemeen belang biedt geen soelaas. Hiervoor is namelijk een evenwichtig wetgevend kader vereist, maar dit bestaat vooralsnog niet. De wetgever is dus aan zet. We houden u verder op de hoogte.

Actualiteiten, februari 2021

In deze editie: Fiscaliteit, tijdens en na corona | Verplicht telewerk - Spelregels en impact op uw toekomstig telewerklandschap | Debiteurenbeheer - Het ideale recept tegen wanbetalers | Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19? | Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?

More about author

Flore Lesage

Flore Lesage

Manager, Accountancy