Posted: 23 Jun. 2021 2 min. read

Waarom een privé-clausule opnemen in uw schenking of testament?

Wanneer u schenkt aan uw kind of uw kind van u erft, wordt uw schoonkind dan eveneens eigenaar? Mag hij of zij mee genieten van de inkomsten van deze goederen? Vragen waarbij u best even stilstaat vooraleer u overgaat tot een schenking of de opmaak van uw testament.

Indien u overlijdt en geen testament heeft opgesteld, komt uw nalatenschap (gedeeltelijk) toe aan uw kinderen. Goederen uit erfenissen behoren in principe tot hun eigen vermogen, en dus niet tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen of een onverdeeldheid. Hetzelfde principe geldt wanneer u een (roerend of onroerend) goed aan uw kinderen schenkt en hierbij geen bijzondere voorwaarden voorziet.

Dit betekent echter niet dat deze goederen of inkomsten steeds tot het eigen vermogen zullen (blijven) behoren. Wanneer uw kind gehuwd is onder het wettelijk stelsel vallen inkomsten van goederen die door schenking of erfenis zijn verkregen altijd in de huwgemeenschap. Het is ook mogelijk dat uw kind de goederen zelf gemeenschappelijk maakt, bewust (door ze in te brengen in de huwgemeenschap) of misschien zelfs onbewust (door ze te vermengen met andere gelden op een gemeenschappelijke rekening), waardoor bij een echtscheiding de helft ervan zal toekomen aan uw ex-schoonkind.

Gelukkig zijn er technieken om uw kinderen hiervoor te behoeden en uw familiepatrimonium te beschermen.

U kan hiervoor een privé-clausule (ook wel uitsluitingsclausule genaamd) voorzien in uw schenkingsakte of testament. Deze clausule bepaalt dat het geschonken of gelegateerde goed en/of de eventuele inkomsten ervan steeds tot het privévermogen van uw kind zullen blijven behoren en dit ongeacht het huwelijksstelsel.

Een goede administratie is evenwel cruciaal voor de praktische uitwerking ervan, zodat op elk moment duidelijk blijft op welk vermogen de clausule van toepassing is; in het bijzonder wanneer het goed later vervangen wordt (door bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van een onroerend goed te herbeleggen in financiële producten). Zo kan vermeden worden dat het vermoeden van gemeenschappelijkheid tussen echtgenoten toepassing vindt.

Een privé-clausule kan bovendien volledig worden gemodaliseerd naar uw wensen, door de toepassing ervan te beperken in de tijd of bepaalde uitzonderingen te voorzien.

Actualiteiten, juni 2021

In deze editie: Flexible verlonen | Enkele nuttige weetjes voor uw aangifte in de personenbelasting | Top 24 alternatieve verloningsvormen | Is uw archief aan een opruimbeurt toe? | Waarom een privé-clausule opnemen in uw schenking of testament? 

More about the subject matter expert

Thomas Verlinden

Thomas Verlinden

Senior Manager, Accountancy