Posted: 27 Jul. 2021 2 min. read

In situaties waar een rechter moet beslissen, kunnen partijen ook samen tot een oplossing komen

Bent u eigenaar van een familiebedrijf en vindt u het soms moeilijk om het met uw familie eens te worden over bepaalde aspecten van het beheer ervan?
Is er in uw familie onenigheid over de vereffening van een nalatenschap?
Wordt u geconfronteerd met een lang aanslepende procedure omtrent de verdeling van het vermogen naar aanleiding van een scheiding?

Binnen een familie kunnen er conflicten ontstaan die de familierelaties of de werking van het familiebedrijf bemoeilijken. In dat geval kan men zich tot de rechter wenden om het conflict op te lossen. Maar er bestaan ook alternatieve methoden van geschillenbeslechting, die het mogelijk maken deze geschillen op te lossen (of beter nog: te voorkomen). Het voordeel hiervan is dat u controle heeft over de duur (en de kostprijs) van de procedure.

Een eerste optie is bemiddeling, waarbij een door de partijen gekozen derde, die onpartijdig en neutraal is, de gesprekken zal omkaderen en vergemakkelijken. De tussenkomst van de bemiddelaar zal de partijen in staat stellen om in een (juridisch) vertrouwelijke context hun gemeenschappelijke belangen te benadrukken en samen de oplossing te vinden die voor hen het beste is. Aangezien een bemiddelaar geen beslissingsbevoegdheid heeft, hebben zij daarbij alle vrijheid om een creatieve en op maat gesneden oplossing te vinden.

In geval van het bereiken van een overeenkomst via een erkend bemiddelaar kunnen de partijen de overeenkomst ter homologatie aan de rechtbank voorleggen, waardoor deze dezelfde waarde krijgt als een vonnis dat door een rechter wordt uitgesproken.

Een alternatieve methode is de verzoeningsprocedure, waarbij een verzoener partijen die kampen met ernstige meningsverschillen via aanbevelingen begeleidt om tot een akkoord te komen. De verzoener organiseert de verzoeningspoging in alle vrijheid, geleid door de beginselen van billijkheid, onpartijdigheid en rechtvaardigheid, en stelt dan zelf een oplossing voor die de partijen vrij zijn al dan niet te aanvaarden.

Aan deze alternatieve procedures zijn enkel voordelen verbonden. In tegenstelling tot gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedures, zijn er hier geen winnaars of verliezers. Het feit dat er samen en met de hulp van een neutrale derde wordt gediscussieerd, maakt het gemakkelijker om tot een oplossing te komen, die door alle partijen in het conflict wordt gesteund. De overeenkomst wordt immers in onderling akkoord uitgewerkt, rekening houdend met de belangen van elke partij.

Actualiteiten, juli 2021

In deze editie: 10 jaar digitale transformaties | Wat brengt ons de toekomstige groene wagenfiscaliteit? | Prijsaanpassingen doorvoeren, mag dat zomaar? | Cryptomunten en fiscaliteit | In situaties waar een rechter moet beslissen, kunnen partijen ook samen tot een oplossing komen

More about the subject matter expert

Pascal Demilecamps

Pascal Demilecamps

Partner, Deloitte Accountancy

Master in Financial and commercial sciences in 1990. Master in Tax sciences in 1996. General Tax Advisor with specific experience and knowledge in financial solutions for small and medium companies; M&A solutions; tax, structure and financial solutions for Real Estate projects; estate planning solutions. MDP solutions and entrepreneur view for small and medium companies. Member of business clubs in Brussels such as B 19 and WTCA.