Posted: 29 Sep. 2021 3 min. read

De sterke heropleving van de overnamemarkt

De globale overnamemarkt werd begin vorig jaar door de covid-19-pandemie tot stilstand gebracht. Ondanks de vele blijvende onzekerheden herstelde de markt zich snel. In het eerste kwartaal van 2021 werd er trouwens een record aantal transacties gerealiseerd. De verwachting is dat deze trend zich verder manifesteert in de (nabije) toekomst.

De veerkracht van M&A tijdens COVID-19

In de eerste maanden van de pandemie kwam de fusie- en overnamemarkt vrijwel volledig tot stilstand. Aandeelhouders en management verlegden hun prioriteiten naar het veiligstellen van de werknemers en het operationeel draaiend houden van hun ondernemingen. De zeer hoge graad van onzekerheid rond de verdere impact van deze crisis veroorzaakte een volledige stilstand van lopende en geplande overnamegesprekken.

In de tweede helft van 2020 kregen de beleidsmakers en bedrijfsorganisaties meer inzicht in hoe de wereld zich had aangepast aan het nieuwe normaal. Voorkeuren van consumenten evolueerden nog nooit eerder zo drastisch. Deze shift toonde aan hoe belangrijk het was om zich flexibel op te stellen om hier op te kunnen inspelen. Naast de sterke bedrijfsresultaten binnen een aantal sectoren zorgde de beschikbare liquiditeit in de markt, versterkt met de stimuleringsfinanciering van overheden, voor een explosie van de vraag. Bedrijven die zich richten op virtueel consumentisme (e-commerce, contactloze betalingen, digitaal, …) waren de grote winnaars in de overnamemarkt en genoten van gehanteerde multiples die doen terugdenken aan de dotcom bubble in 1997.

Een spectaculaire start van M&A-activiteiten in 2021

Het momentum van de overnamemarkt in het laatste kwartaal van 2020 wordt voortgezet in 2021. Wereldwijd bereikte de M&A-markt in het eerste kwartaal van 2021 een transactiewaarde van 1,16 miljard USD, die zelfs de reeds hoge waarden in Q1 2018 en 2019 overtrof (zie grafiek). Naast de stijging in de totale waarde wordt ook een stijging in de prijszetting waargenomen. Volgens de Argosindex die de verhouding tussen de enterprise value en de EBITDA van een onderneming berekent, werd er gemiddeld in 2020 een multiple van 10 betaald. Deze ratio steeg in het eerste semester van dit jaar naar een recordhoogte van 11,6. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit multiples zijn voor bedrijven met een taille van gemiddeld 165 miljoen euro aandeelhouderswaarde. Strategische kopers betalen vaak hogere multiples dan financiële spelers.

Ook de verdere vooruitzichten voor 2021 blijven gunstig door de blijvende aanwezigheid van dealvriendelijke attributen zoals lage rentetarieven, beurskoersen, private equity met ‘dry powder’ en stimuleringspakketten van overheden. Bovendien heeft COVID-19 ook een positieve impact gehad op de snelheid waarmee deals werden gesloten. De vele hindernissen die overwonnen moesten worden (zoals bv. geen mogelijkheid tot fysieke contacten), werden omgezet in opportuniteiten.

De Belgische kmo-markt in volle beweging

Binnen de kmo-markt wordt een gelijkaardige beweging waargenomen. De stilstand bij uitbraak van COVID-19 was van zeer korte duur (1 à 2 maanden). Over het algemeen hebben sectoren die niet zwaar werden getroffen door corona zeer sterke bedrijfsresultaten neergezet, wat vele bedrijven zuurstof geeft in hun zoektocht naar opportuniteiten om sneller te groeien. De steun van de Belgische regering heeft tot een lager dan verwacht aantal faillissementen geleid, hetgeen de kredietmarkten heeft in stand gehouden. Naast het economische aspect zijn vele ondernemers ook anders gaan kijken naar de toekomst. Er wordt een shift in risicoperceptie waargenomen, waarbij zij vroeger blijven stilstaan bij hun opvolging om de continuïteit van de onderneming te garanderen. Vandaag zorgt de vergrijzing ervoor dat vele eigenaars van kmo’s zich in deze situatie bevinden. Zolang het economische klimaat gunstig blijft, worden er in de komende jaren nog veel transacties verwacht.

 

Actualiteiten, september 2021

In deze editie: Credit management als motor voor duurzame groei | De sterke heropleving van de overnamemarkt | Mobiliteitsbudget 2.0 | Wijzigingen CO2-solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens | Twee maal successierechten betaald op buitenlands roerend vermogen?

More about the subject matter expert

Jan Goemaere

Jan Goemaere

Partner M&A & Finance and Office West lead

Jan Goemaere is the responsible partner for a national team of M&A & Finance of about 40 advisors within Deloitte Private | Accountancy & Advisory in Belgium. On top of that, he leads a Deloitte EMEA focus group on SME M&A transactions. For more than 15 years Jan has been a sparring-partner of family owned SME’s, business owners and their management as well as private investors in all their M&A and Finance related situations: sellside & buyside advisory, company valuations, fundraising, M&A transaction support, financial assistance and general financial advisory. His discretion, result-oriented and to the point approach result in a nice track record in various sectors such as retail, production, transport & logistics, trading, etc.