Posted: 27 Jul. 2021 3 min. read

Wat brengt ons de toekomstige groene wagenfiscaliteit?

Recent bereikte de regering een akkoord over een wetsontwerp met betrekking tot de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Hierna zetten we alvast de krachtlijnen voor u op een rijtje op basis van de ons beschikbare informatie op 30 juni.

Het spreekt voor zich dat er bij de verdere parlementaire behandeling nog wijzigingen kunnen aangebracht worden. Onderstaande bespreking beperkt zich tot de nieuwigheden voor directe belastingen. De wijzigingen op het vlak van de solidariteitsbijdrage en het mobiliteitsbudget komen hier niet aan bod.

Beperking van de kostenaftrek

Niet-emissievrije voertuigen (voertuigen met een CO2-uitstoot hoger dan nul)

Om te komen tot een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark, zullen de niet-emissievrije personenwagens die aangeschaft worden vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor voertuigen aangeschaft vóór 1 juli 2023 blijft de huidige aftrekregeling integraal van toepassing onder de zogenaamde ‘grandfather’ regeling.

Ook wordt volgend ‘uitdoofscenario’ voorzien voor voertuigen aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. De bestaande aftrekregeling blijft tijdelijk van toepassing, maar de volgende maxima moeten gerespecteerd worden:

75 % voor AJ (aanslagjaar) 2026        

50 % voor AJ 2027

25 % voor AJ 2028

0 % voor AJ 2029


Bovendien wordt de bestaande minimale aftrek van 50 % afgeschaft (40 % voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer).

Specifiek voor de brandstofkosten (benzine of diesel) van een oplaadbaar hybride voertuig aangeschaft vanaf 1 januari 2023, wordt de aftrekbeperking begrensd op 50 % om het gebruik van de elektromotor aan te moedigen.

Deze regeling geldt zowel voor de personen- als voor de vennootschapsbelasting en heeft betrekking op alle (hybride) personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en de zogenaamde ‘valse’ lichte vrachtwagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul. De ‘echte’ lichte vrachtwagens, motorfietsen, … daarentegen ondergaan (voorlopig?) geen wijzigingen en blijven dus integraal aftrekbaar.

Koolstofemissievrije voertuigen

Elektrische auto’s (en ook voertuigen die rijden op waterstof) die vóór 1 januari 2027 zijn aangeschaft blijven voor 100 % aftrekbaar. Voor koolstofemissievrije auto’s die nadien worden aangeschaft, wordt de aftrek als volgt stapsgewijs afgebouwd:

Jaar van aanschaf

Recht op aftrek

2027

95 %

2028

90 %

2029

82,5 %

2030

75 %

Vanaf 1/1/2031

67,5 %


Fiscale incentives voor laadstations

Voor ondernemingen wordt voorzien in een verhoogde kostenaftrek voor de investering in nieuwe, publiek toegankelijke, intelligente laadstations die binnen een bepaalde periode gebeuren. Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek op de afschrijvingen.

Afschrijvingen voor investeringen gedaan tussen:

01/09/2021 – 31/12/2022

200 %

01/01/2023 – 31/08/2024

150 %


Voor particulieren (eigenaar of huurder) is een belastingvermindering uitgewerkt voor de investering in een nieuwe laadpaal thuis binnen een bepaalde periode. Het laadstation moet aan een aantal kenmerken voldoen en mag niet zelf geplaatst worden. Het bedrag van de uitgaven waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot 1.500 EUR per laadpaal en per belastingplichtige.

Uitgaven die werkelijk betaald zijn in de periode:

01/09/2021 – 31/12/2022

45 %

01/01/2023 – 31/12/2023

30 %

01/01/2024 – 31/08/2024

15 %


Verder wordt in een verhoogde investeringsaftrek voorzien voor ondernemingen die investeren in de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens (in nieuwe staat), de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof en van elektrische laadinfrastructuur voor koolstof­emissievrije vrachtwagens. Het tarief bedraagt 35 % in 2023, 29,5 % in 2024, 24 % in 2025 en 18,5 % in 2026.

Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht over deze materie, inclusief een aantal inzichten over uw toekomstig mobiliteitsbeleid.

Actualiteiten, juli 2021

In deze editie: 10 jaar digitale transformaties | Wat brengt ons de toekomstige groene wagenfiscaliteit? | Prijsaanpassingen doorvoeren, mag dat zomaar? | Cryptomunten en fiscaliteit | In situaties waar een rechter moet beslissen, kunnen partijen ook samen tot een oplossing komen

More about the subject matter expert

Henk Hemelaere

Henk Hemelaere

Partner, Deloitte Accountancy

Partner since 2004, Henk is the national leader of Tax and Legal Services of Deloitte Accountancy, employing over 120 professionals advising SMEs and family owned businesses. Initially he started as an accountant with Deloitte, before joining the Tax & Legal service line. Currently, Henk is a trusted advisor of a variety of family owned businesses, mainly active in manufacturing, construction & real estate and food industry. He gained extensive experience in accountancy and in tax structuring. Henk is also a member of the IAB (Instituut voor Accountants and Belastingsconsulenten). Furthermore, Henk is editor-in-chief of the biannual magazine Dialogue and other Deloitte Fiduciaire related publications.