Posted: 29 Mar. 2021 1 min. read

UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging

De deadline nadert

Zoals toegelicht in onze novembereditie werd in het najaar 2020 een nieuwe verplichting ingevoerd, die er in bestaat dat elke entiteit bij de UBO-registratie een document moet toevoegen, waaruit blijkt dat de informatie ‘adequaat, nauwkeurig en actueel is’.

Voor wijzigingen na 11 oktober 2020 of voor nieuwe registraties geldt deze verplichting onmiddellijk. Reeds geregistreerde entiteiten moeten zich conformeren vanaf het moment van de eerste jaarlijkse bevestiging (30 april 2021).

Hou hiermee dus rekening wanneer u de jaarlijkse bevestiging van de UBO-registratie zelf zou uitvoeren.

Actualiteiten, maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

More about author