Posted: 31 May 2021 0.5 min. read

UBO-register

Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging

Het KB van 23 september 2020 voorzag dat informatieplichtigen die vóór 11 oktober 2020 reeds hun uiteindelijke begunstigden geregistreerd hadden in het UBO-register, tot uiterlijk 30 april 2021 de tijd kregen om de nodige documenten, waaruit blijkt dat de informatie ‘adequaat, nauwkeurig en actueel’ is, in het UBO-register toe te voegen. Deze deadline werd inmiddels uitgesteld tot 31 augustus 2021. Dit geldt eveneens voor de uiterste datum voor de eerste jaarlijkse UBO-bevestiging.

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy