Posted: 01 Jul. 2021 3 min. read

Versoepelingen sinds 9 juni 2021: heeft u uw telewerkdraaiboek al klaar?

Goed nieuws want sinds 9 juni mogen alle werknemers die dat willen opnieuw één dag per week op kantoor werken!

Opgelet, er mag nooit meer dan 20 % van het totale personeel aanwezig zijn en voorts moeten alle veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers en het waarborgen van social distance gerespecteerd worden. Voor kmo’s met minder dan tien personeelsleden mogen maximaal vijf mensen aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt de verplichting om van thuis te werken, telewerk blijft echter aanbevolen.

Aangezien de gefaseerde terugkeer van werknemers naar de werkvloer meerdere uitdagingen voor u als werkgever met zich meebrengt, bezorgen we u dan ook graag de volgende inzichten:

Een gestroomlijnde terugkeer naar de werkplek

Organiseert u sinds 9 juni een terugkeerdag in uw onderneming, dan doet u er goed aan te checken of u de volgende zaken kan afvinken:

  • Hoe zal ik de terugkeerdagen als werkgever organiseren: via vaste dagen of via een reservatiesysteem? Maak ik hiervoor gebruik van een planningsapp of regel ik dit zelf?
  • Kan de afstand tussen de werkplaatsen voldoende gerespecteerd worden en op welke manier krijgt de bezetting van het personeel vorm? Wordt er ingezet op coworking ruimtes of wordt er met vaste werkstations gewerkt?
  • Dient een terugkeer naar de werkplaats voor bepaalde werknemers bij voorrang gefaciliteerd te worden of komt iedereen om de beurt aan bod?

Een performante telewerkpolicy

Gezien hybride werken een belangrijke pijler wordt om talent aan te trekken (instroom) of aan boord te houden (retentie) vormt een goede telewerkpolicy hierover mee uw succes als onderneming.

Bekijk in dit licht ook de onkostenvergoeding die u toekent in het kader van regelmatig en structureel thuiswerk. Van dit laatste is er volgens de RSZ en de fiscus sprake als je werknemer het equivalent van één werkdag per week – te bekijken op maandbasis – van thuis uit werkt. U kan een bureauvergoeding van 129,48 EUR per maand, vrij van RSZ en belastingen, toekennen, ook als uw werknemers wekelijks een dag terug naar kantoor komen.

Bekijk wat uw telewerkpolicy vermeldt over de frequentie en het aantal dagen telewerk. Vanaf 1 juli is telewerk niet langer verplicht maar aanbevolen. Dit betekent dat het wetgevend kader – dat alles rond verplicht telewerk omvat – wegvalt en vooral, dat werkgever en werknemer onderling duidelijke afspraken moeten maken aan de hand van een transparante telewerkpolicy. Maak hier dus zeker werk van zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

New ways of working: onze professionele toekomst ziet er hybride uit

De kans is groot dat we evolueren richting een vaste combinatie van thuis- en kantoorwerk. Het is dan ook aanbevolen om de volgende zaken mee in rekening te nemen:

  • Bekijk eerst en vooral welk werk er best van thuis dan wel van op kantoor gebeurt.
  • Hou daarnaast rekening met de specificiteit van het werk, zo kan het werk van afdeling A eenvoudiger van thuis gedaan worden dan van afdeling B, enz..
  • Giet duidelijke afspraken rond bereikbaarheid, verantwoordelijkheid en communicatielijnen in uw telewerkpolicy.
  • Bied ruimte voor flexibiliteit en ga in dialoog, dit bevordert het engagement van uw werknemers en dit zorgt voor een grotere tevredenheid.
  • Geef vertrouwen aan medewerkers en vergeet niet om het systeem van hybride werken te evalueren gezien deze nieuwe vorm van werken zonder twijfel nog preciezer zal worden ingevuld naarmate ondernemingen hier langer mee gaan werken.

Vooruitzichten na het zomerverlof

Vanaf 1 september 2021 werken we hopelijk weer in een normale situatie, post-corona. Het spreekt voor zich dat de epidemiologische situatie wordt opgevolgd en dat veel zal afhangen van de vaccinatiegraad in ons land. Vandaag zijn er 2,5 miljoen Belgen volledig ingeënt, 5 miljoen Belgen kreeg dan weer zijn/haar eerste prik toegediend. Het wordt uitkijken wat de komende weken en maanden met zich meebrengen, iedereen hoopt zo snel als mogelijk in het post-corona tijdperk te zitten.

Telewerkaangifte coronavirus

Sinds april 2021 diende elke onderneming via de website van de RSZ voor de eerste dag van de respectievelijke maand aan te geven hoeveel werknemers de onderneming telt en hoeveel van hen niet kunnen telewerken. Voor zover de situatie niet is veranderd, dient de telewerkaangifteverplichting niet langer te gebeuren. Is er in uw onderneming daarentegen veel verloop en is er een wijziging in het aantal medewerkers in dienst op de eerste werkdag van de maand of in het aantal niet-telewerkbare functies, dan moet u de telewerkaangifteverplichting wel verzorgen. Aangezien er vanaf 1 juli niet langer een verplichting is om van thuis uit te werken, ziet het er naar uit dat de aangifteverplichting zal wegvallen. Wij volgen dit van kortbij op en houden u op de hoogte.

Zie hiervoor Cornonavirus: Telewerkaangifte (socialsecurity.be).

Zoals u kan lezen komt er stilaan maar zeker licht aan het einde van de tunnel, ook wat onze professionele werkomgeving betreft. Gezien corona voor een ongeziene golf van (verplicht) telewerk heeft gezorgd, zijn veel ondernemingen beginnen nadenken over een performante manier van hybride werken (deels op kantoor en deels van thuis). Op die manier willen ondernemingen het verschil maken in de war for talent. Gezien deze omslag veel uitdagingen met zich meebrengt en een performante telewerkpolicy voor duidelijkheid zorgt of kan zorgen, mag u steeds contact met onze experts opnemen, wij helpen u graag verder. 

More about the subject matter expert

Valerie Devos

Valerie Devos

Director, Deloitte Accountancy

Valerie has over 19 years of experience in national and international Human Resources matters. She gives companies hands-on and accurate advice on employment law, social security tax and immigration. Within the Deloitte Private Tax & Legal Services, Valerie is responsible for the social law department and has a wide experience in structuring and optimising remuneration packages, the enrollment of HR policies and contracts, the elaboration of working time schemes, HR strategy and social security schemes.