Posted: 31 May 2021 2 min. read

Waardeverminderingen op vorderingen

Boekhoudrecht versus fiscale spelregels

In onze vorige editie belichtten we het in het boekhoudrecht opgenomen voorzichtigheidsprincipe. Dat bepaalt dat u bij de opmaak van de jaarrekening rekening moet houden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ‘ontwaardingen’, ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. Dit impliceert dat voor vorderingen waarvan de inning onzeker is boekhoudkundig een waardevermindering moet worden geboekt. Indien uw vennootschap zeer veel kleinere tegoeden heeft, kan een raming op basis van historische gegevens mogelijk een pragmatische oplossing bieden.

Let wel: op fiscaal vlak zijn de spelregels sinds jaar en dag strenger. Om fiscaal vrijgesteld te kunnen worden moet een waardevermindering betrekking hebben op een geïndividualiseerde handelsvordering waarvoor het verlies tijdens het afgelopen boekjaar ‘waarschijnlijk’ is geworden. Is dit niet het geval, dan wordt het verlies pas fiscaal aftrekbaar op het moment dat het niet langer waarschijnlijk maar wel ‘zeker en vaststaand’ is.

Toch zijn er ook lichtpunten: zo stelde de fiscus in een Circulaire van maart vorig jaar dat er enige soepelheid zal toegepast worden bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden ten aanzien van de klanten waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de gevolgen van het coronavirus.

Begin dit jaar bevestigde de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen het standpunt dat zij in eerdere rulings innam, door opnieuw haar goedkeuring te geven aan het fiscaal vrijstellen van waardeverminderingen die door de aanvrager op basis van statistische gegevens globaal geraamd worden, rekening houdend met het feit dat de openstaande vorderingen worden ingedeeld in groepen volgens het aantal dagen dat de facturen vervallen zijn.

Opgelet: aangezien het Hof van Cassatie in 2010 het strenge standpunt van de fiscus bevestigde, betekenen deze positieve beslissingen van de Rulingdienst niet dat u zich hier zonder meer kan op beroepen. Bevindt u zich in een gelijkaardige situatie, dan vraagt u best ook een voorafgaandelijk akkoord aan de fiscus.

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Pascal Verschueren

Pascal Verschueren

Director, Accountancy