Posted: 20 Dec. 2021 2 min. read

Wallonië ontmoedigt niet geregistreerde schenkingen

Met ingang van 1 januari 2022 zal u als inwoner van het Waalse Gewest 5 jaar in leven moeten blijven (in plaats van de huidige termijn van 3 jaar) voordat uw niet geregistreerde schenking definitief vrijgesteld is van successierechten. In Vlaanderen en Brussel verandert er (voorlopig?) niks. De termijn blijft er behouden op 3 jaar. 

De Waalse gewestregering heeft daartoe een ontwerp van fiscaal decreet klaarliggen. Hiermee beoogt ze de spontane registratie van bepaalde vormen van schenkingen, zodat het Waalse Gewest hierop schenkingsrechten kan heffen. Deze bedraagt 3,3 % in geval van een schenking in rechte lijn of tussen partners. Voor bepaalde types van schenkingen, zoals bijvoorbeeld een bankgift - via overschrijving tussen rekeningen - of een handgift - door overhandiging, bijv. van een kunstwerk - is immers geen tussenkomst van een notaris vereist. Keerzijde van de medaille is dat deze enkel in volle eigendom kunnen uitgevoerd worden. Voor deze schenkingen heeft u de keuze om de opgemaakte onderhandse bewijsstukken al dan niet te registreren. Enkel in geval van spontane registratie zijn er schenkingsrechten verschuldigd. Schenkingen via een notariële akte daarentegen moeten verplicht door de notaris worden geregistreerd. 

Vanaf 2022 zal uw niet geregistreerde schenking in het Waals Gewest op fiscaal vlak dus slechts optimaal uitwerking krijgen indien u als schenker nadien nog minstens 5 jaar in leven blijft. Is dit het geval, dan zal uw geschonken vermogen vrij van enige belasting overgedragen zijn. Overlijdt u evenwel binnen de 5 jaar, dan wordt uw schenking toch nog onderworpen aan successierechten. Deze lopen in het Waals Gewest op tot 30 % in rechte lijn of tussen partners. Registreert u daarentegen spontaan uw schenking, dan zal er schenkingsrecht (in voormelde gevallen 3,3 %) verschuldigd zijn. Uw schenking zal echter nadien niet meer aan successierechten worden onderworpen; zelfs niet indien u overlijdt binnen de 5 jaar na de schenking. 

Het ontwerp van decreet voorziet dat de vijfjarige termijn retro- actief van toepassing zou zijn op niet-geregistreerde schenkingen vanaf 01/01/2019. Deze retro-actieve werking maakt momenteel voorwerp uit van politiek debat. De nodige amendementen zijn intussen ingediend opdat enkel schenkingen vanaf 01/01/2022 zouden worden geviseerd.

Actualiteiten, december 2021

In deze editie: Fiscaliteit 2022: groen, fair en transparant | Aandeelhouderschap en bestuur: strategische vragen | Wijziging btw-vrijstelling voor (para)-medische diensten | Zin of onzin van een ruling voor forfaitaire kostenvergoedingen toegekend aan werknemers | Wallonië ontmoedigt niet geregistreerde schenkingen

More about the subject matter expert

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy