Posted: 29 Mar. 2021 3 min. read

Wat is uw digitale maturiteit?

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2021

Het streven naar operationele efficiëntie vormt vaak de aanleiding tot digitalisering. Heel wat manuele processen leiden immers tot inefficiëntie, een hoge foutmarge en een gebrek aan duidelijke opvolging en rapportering.

Er wordt vandaag de dag nog steeds veel tijd verloren bij het verzamelen en verwerken van data. In een toekomstgerichte organisatie verloopt dit proces zo geautomatiseerd mogelijk, zodat er maximaal ruimte vrijkomt voor analyse.

Hoe pakken we de eerste stappen in digitalisering aan?

Een digitaliseringsproject start met het bepalen van uw ambities. Digitaliseren om te digitaliseren kan niet de bedoeling zijn. U bepaalt als bedrijf welk budget u hiervoor wil of kan vrijmaken. Daarnaast definieert u ook welke onderdelen van uw bedrijf door technologie ondersteund moeten worden en welke gebruikers er aan de slag zullen gaan met de (nieuwe) digitale technologie. Wees hierbij niet blind voor wat anderen op de markt doen. Het levert u sowieso een concurrentieel voordeel op als u intern en/of extern op een vlotte en digitale manier werkt.

Na het bepalen van uw ambities gaat u op zoek naar uw grootste pijnpunten. Welke bedrijfsprocessen verlopen er vandaag heel moeizaam, eisen veel manuele handelingen en (mogelijke) fouten? Dit zijn de processen waarvoor u het best start met het analyseren van mogelijke technologische ondersteuningen om zo hun performantie te verbeteren.

Naast het versterken van de interne processen door gebruik te maken van specifieke applicaties, neemt u idealiter ook de interactie met uw klanten en/of leveranciers onder de loep. Kunnen klanten vandaag reeds op een digitale manier bestellingen plaatsen? Dit hoeft niet noodzakelijk via een geavanceerde website te zijn. Zelfs een vaste e-mail template kan al zorgen voor een betere datakwaliteit van de verkooporders.

Binnen het digitaliseringsproces is het ook belangrijk om na te denken over uw technologische keuzes. We stellen vast dat heel wat kmo’s er voor kiezen om over te stappen naar cloud toepassingen, zoals een MS Azure omgeving, Office 365, etc. Een cloud omgeving kan u als kmo ontzorgen. Afhankelijk van het type licentie, zijn er garanties naar beschikbaarheid van uw data, back-up, alsook een doorgedreven cyber beveiliging. Dit laatste aspect is zeker in de huidige telewerkomgeving belangrijk om voldoende onder controle te hebben.

De digitale quick scan (in samenwerking met VOKA en gefinancierd door VLAIO)

Om kmo’s in Vlaanderen verder te helpen met hun uitdagingen in digitalisering, heeft Deloitte Private in samenwerking met VOKA een digitale quick scan ontwikkeld. Deze laat u toe om aan de hand van concrete vragen de digitale maturiteitsgraad van uw onderneming te benchmarken op het vlak van digitale strategie, interne processen, digitale (externe) interactie met klanten en leveranciers en digitale infrastructuur.

Voor maakbedrijven wordt bovendien ook de digitale ondersteuning in de productie geanalyseerd. Het gegenereerde scorerapport wordt nadien verder met u besproken met als doel u op weg te helpen bij het opzetten van uw digitaliseringstraject. Dankzij de financiële ondersteuning van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen is dit gesprek gratis.

Actualiteiten, maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

More about author

Bruno Peelaers

Bruno Peelaers

Partner, Accountancy

Bruno leads our end-to-end strategy services for Deloitte Private, acting as a trusted advisor to private companies on a daily basis. He aligns with owners and/or management teams to define the strategic vision and action plan. Within the end-to-end strategy services, Deloitte assists not only in the definition of the strategic vision, but also in the implementation by optimising business processes, defining and visualising KPIs, and driving the change in the organisation. The team works in a pragmatic and action-oriented manner, based on (internationally) recognised methodologies to make an impact that matters. Bruno and his team bring an outside-in view to the strategic reflection to ensure a solid business plan, supported with sufficient internal and external data points. This allows an objective view on the strategic direction of the private company and facilitates alignment around a clear strategic action plan. Bruno is also a regular speaker at events for privately owned businesses. And, he launched and still manages the Best Managed Companies programme in Belgium.