Posted: 23 Feb. 2022 2 min. read

Nieuwe wetgeving moet paal en perk stellen aan exorbitante betalingstermijnen

Sinds 1 februari 2022 is het contractueel vastleggen van betalingstermijnen tussen ondernemingen strenger gereguleerd. Het toepassingsgebied van de bestaande maximale betalingstermijn van 60 dagen wordt uitgebreid en aan striktere voorwaarden onderworpen.

Eerst en vooral zijn de regels rond maximale betalingstermijnen sinds 1 februari 2022 van toepassing op alle overeenkomsten naar Belgisch recht, gesloten tussen ondernemingen. Voorheen genoot enkel de schuldeiser-kmo van deze bescherming.

Tot 1 februari 2022 kon de facto ook een langere betalingstermijn dan 60 dagen opgelegd worden door de ontvangstdatum van de factuur contractueel uit te stellen of door de betalingstermijn slechts te laten aanvangen ná een bepaalde verificatieperiode. Sinds 1 februari 2022 kan dit niet meer en bedraagt de maximale betalingstermijn 60 dagen, startend de dag na ontvangstdatum van de factuur.

Elk beding dat een langere betalingstermijn dan 60 dagen oplegt, is nietig en leidt tot het toepassen van de wettelijke betalingstermijn. Deze wettelijke betalingstermijn, van toepassing wanneer geen afwijkende contractuele betalingstermijn wordt afgesproken, bleef ongewijzigd en bedraagt 30 dagen vanaf de dag na ontvangstdatum van de factuur.

Als schuldeiser betekent dit concreet dat u kan eisen dat u binnen maximaal 60 dagen wordt betaald. Moet u betalen, dan kan uw schuldeiser hetzelfde eisen, ook in een lopende overeenkomst.

Actualiteiten, februari 2022

In deze editie: Duurzaamheid als sleutel tot financiering | Meer fiscaal voordelige overuren én relance-uren voor alle sectoren in 2022 | Nieuwe wetgeving moet paal en perk stellen aan exorbitante betalingstermijnen | Btw-wijzigingen in 2022 | Wat gebeurt er met mijn pensioenverzekeringen wanneer ik vroegtijdig overlijd?

Actualiteiten cijferbijlage, februari 2022

Download hier de cijferbijlage

More about the subject matter expert

Luc Eberhardt

Luc Eberhardt

Director, Deloitte Accountancy

Director in Deloitte Private, Tax & Legal Services. Luc is specialised in legal matters with a main field of expertise in corporate law. Within the corporate law team, Luc and his colleagues focus on various Corporate law matters, such as: advice on the appropriate legal form, drafting of articles of association and assistance with company incorporation formalities, opening and closing of branches and subsidiaries, advice on option agreements, shareholders' agreements, etc. Furthermore, he offers assistance with all types of corporate transactions and company restructurings, such as (cross border) mergers and demergers, share capital decreases/increases, dissolutions and liquidations, etc.