Webinar
28 Oct.

Doeltreffend beheer van contracten bij lokale besturen

28 oktober 2022 | 11:00 – 12:00

Friday, 11:00 a.m.  CEST

 

 

 

 

Register now!

 

Waarom deelnemen?

Vlaamse lokale besturen spenderen per jaar gezamenlijk 1,5 miljard euro aan aankopen van leveringen en diensten via overheidsopdrachten. 

Audit Vlaanderen oordeelde enkele jaren geleden dat lokale overheden onvoldoende zicht hebben op hun lopende overheidsopdrachten en de inhoud ervan. Dit leidt tot verhoogde risico’s:

  • Gebrek aan centralisatie van contracten maakt opvolging van contractuele verplichtingen arbeidsintensief;
  • Suboptimale voorwaarden blijven van kracht bij stilzwijgende verlenging;
  • Financiële en juridische gevolgen indien contracten niet tijdig hernieuwd worden;

Actief beheer van contacten voorkomt en beperkt deze risico’s. Lokale overheden die aan contractbeheer doen kunnen onnodige kosten, verhoogde werklast en suboptimale voorwaarden vermijden.

Tijdens dit webinar bespreken we de waarde van actief contractbeheer na gunning van overheidsopdrachten en andere contracten. Het is immers op dat ogenblik dat echt waarde kan worden gecreëerd, of verloren. Door actief contractbeheer kan de waarde van contracten ten volle worden gerealiseerd en kunnen contracten worden ingezet als een strategisch actief van het lokale bestuur, en niet louter als een juridisch document.

 
Wat we zullen bespreken:
  • Waarom het beheer van contractuele verbintenissen na gunning voor lokale overheden cruciaal is
  • Hoe meerwaarde wordt gecreëerd en kosten worden bespaard door actief contractbeheer (na de ondertekening van het contract)
  • Hoe dit in de praktijk om te zetten
 
Sprekers
  • Jan Roggen | Director | Legal Managed Services | Deloitte Legal
  • Kathleen De hornois | Managing Partner | Deloitte Legal
  • Steven Debrauwere | Managing Director | Contractify
  • Pascal Van Glabeke | Director Business Development | Deloitte Legal

Doeltreffend beheer van contracten bij lokale besturen

Friday, 28 Oct 2022 11:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Register now!