Webinar
25 Mar.

Hoe kan u zich voorbereiden op de aankomende Transfer Pricing controles in 2022?

Friday, 10:00 a.m.  CEST
Event language: Dutch

In het begin van het kalenderjaar lanceert de Cel Verrekenprijzen van de Federale Overheidsdienst Financiën traditioneel een reeks Transfer Pricing (TP) controles. Dergelijke controles kunnen vrij lang duren en tamelijk complex zijn. Gewoonlijk houdt zo’n procedure zelfs meerdere aanvragen tot inlichtingen in waarin steeds meer gedetailleerde informatie wordt opgevraagd.

 

 

Watch the webinar

Een goede voorbereiding helpt u om tijd te besparen, efficiënte besprekingen te houden en potentiële dubbele belasting te vermijden. Tijdens dit (Nederlandstalig) seminarie geven we meer inzicht in hoe u zich hierop het beste kan voorbereiden en gaan we dieper in op volgende topics:

  • De verschillende fases van een TP controle;
  • De standaard TP vragenlijst en een inventaris van de informatie die de Cel Verrekenprijzen verwacht te ontvangen tijdens een controle;
  • Case studies;
  • De middelen die ter beschikking staan voor belastingplichtigen om dubbele belasting te ontheffen wanneer deze ontstaat ten gevolge van een TP controle (zoals bezwaarprocedure, onderling overleg (MAP), EU Arbitrageverdrag);
  • Interactie met de sprekers is mogelijk

Sprekers    

  • Geert Stuer | Adviseur | FOD Financiën (Cel Verrekenprijzen)
  • Tina Boullart | Director| Global Business Tax | Deloitte
  • Dina Scornos | Manager |Global Business Tax | Deloitte Legal

ITAA

Dit event kwalificeert als permanente vorming voor ITAA doeleinden. 

Friday, 25 Mar 2022 10:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Watch the webinar