Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2012

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Fiduciaire

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

December 2012Het nummer van december 2012, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Liever onderhandelen dan vechten: bemiddeling als alternatief voor de rechtbank

Zeker in tijden van crisis, komen bedrijven gemakkelijk in de verleiding om geschillen te laten escaleren voor de rechtbank. Dat leidt vaak tot lange en dure procedures met een onzeker resultaat. Beroep doen op een bemiddelaar is een alternatief.

Het einde van de interne pensioenvoorzieningen

De externalisatie van alle intern gefinancierde pensioenvoorzieningen voor bestuurders en zaakvoerders is voortaan verplicht, net zoals voor de werknemers. De voorzieningen zoals die geboekt staan op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 ontsnappen hieraan.

In het kort:

• De tantième in het fiscaal recht
• 309 %-aanslag op onredelijk toegekende kosten eigen aan de werkgever
• Correcte inschrijving in de KBO is toch zo belangrijk

Vraag en antwoord:

 • Welke belastingverminderingen worden nu nog voor 2012 beperkt?
 • Private Governance:
 • Generation skipping via plaatsvervulling


Gepubliceerd 19/12/2012.

November 2012

Het nummer van november, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Sales Analytics: inzicht verwerven in de evoluerende productmix van uw klanten

‘Controlling’ en ‘Analytics’ zijn twee complementaire activiteiten. ‘Controlling’ zorgt voor een momentopname (maandelijks, kwartaal, …) van evoluties t.o.v. vorige periodes. ‘Analytics’ gaat een stap verder en zoekt op basis van veel data naar bepaalde relaties die nieuwe inzichten geven in de business.

De zelfstandige (managementvennootschap) in het vizier

Hoe zit het nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid? Kan werken via een managementvennootschap een herkwalificatie voorkomen? En is een vennootschap fiscaal nog opportuun?

In het kort:

 • KMO Kompas 2012 neemt interimkosten onder de loep
 • Welke subsidies zijn vrijgesteld van belasting?
 • Pensioensparen: voorafname op de "anticipatieve heffing"

Vraag en antwoord:

 • Wat is een tantième?
 • Wist u dat hogere voordelen impact kunnen hebben op de gepensioneerde zelfstandige?

Private Governance:

 • De nieuwe antimisbruikbepalingen inzake vermogensplanning: it does matter if it's black or white


Gepubliceerd op 22/11/2012.

Oktober 2012

Het nummer van oktober, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Regering zet verder in op innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Om terug aan te knopen met groei en te zorgen voor een betere competitiviteit van onze ondernemingen wil de overheid blijven inzetten op innovatie als katalysator voor de heropleving van onze economie. En daar wil ze in blijven investeren.

KMO Kompas 2012: "Voor het eerst in 4 jaar reële omzetgroei voor de Belgische kmo's, maar rendement opnieuw onder druk"

Voor het eerst in vier jaar heeft meer dan de helft van de Belgische kmo’s vorig jaar een reële omzetgroei kunnen realiseren. Deze groei overtreft de gemiddelde inflatie. In 2011 hebben we een gemiddelde inflatie van 3,23 % opgetekend, terwijl de helft van de kmo’s een groei van minimaal 4,1 % mocht noteren. Een kwart van de kmo’s wist zelfs een omzetgroei te verwezenlijken van 15 % of meer.

In het kort:

 • Btw-boetes verdubbelen
 • Databank voor aanvullende pensioenen controle-instrument voor RSZ en fiscus
 • Ranking verloningsoptimalisaties 2012

Vraag en antwoord:

 • De bedrijfsfiets: een alternatief?
 • Bent u op de hoogte van de aanpasing doelgroepvermindering voor de 1e, 2e en 3e aanwerving?

Private Governance:

 • Gewijzigde wetgeving betreffende deblokkering van tegoeden van een nalatenschap


  Gepubliceerd op 27/10/2012.

September 2012

Het nummer van september, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

KMO of grote onderneming: een (fiscale) wereld van verschil?

Bij de groei van een onderneming dient rekening gehouden te worden dat sommige wettelijke bepalingen kunnen wijzigen. Vanaf bepaalde grenzen wordt een kmo immers een ‘grote’ vennootschap.

De nieuwe antimisbruikbepaling: waait er een nieuwe wind door het fiscale landschap?

Het voorbije jaar heeft de regering Di Rupo al heel wat inkt doen vloeien. Talrijke nieuwe (fiscale) wetten werden ingevoerd en oude werden van onder het stof gehaald. Zo bleek de in 1993 ingevoerde antimisbruikbepaling geen efficiënt wapen voor de fiscus en was ze dus aan herziening toe.

In het kort:

 • Borg voor ET 14.000-vergunning wordt afgeschaft
 • Vervroegde terugbetaling van uw bedrijfskrediet

Vraag en antwoord:

 • Wat kan ik in mindering brengen van mijn belastingen in 2012?

Private Governance:

 • Creëert omzendbrief duidelijkheid inzake overdracht van familiebedrijven?


Gepubliceerd op 25/09/2012.

Juli 2012

Het nummer van juli, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Operationele due diligence als houvast in turbulente tijden

Een due diligence is een “boekenonderzoek” en wordt zeer frequent uitgevoerd in het kader van fusies en overnames. Een operationele due diligence gaat echter veel verder dan enkel het “onderzoeken” van de boeken.

Overname van een bedrijf: dek u in voor de risico's uit het verleden

Een overname van een vennootschap onderstelt de koop van de aandelen van deze vennootschap. Als koper dient u er zich van bewust te zijn dat u door de aankoop van de aandelen alle actief, passief en sociale, fiscale en andere risico’s verbonden aan de onderliggende vennootschap mee overneemt.

In het kort:

 • Nieuwe ESF-oproep voor opleidingsprojecten in Vlaamse bedrijven
 • Begunstiging van een financiële instelling in groepsverzekering zelfstandige bedrijfsleider
 • De opmars van de iPad en andere tablets

Vraag en antwoord:

 • U betaalt de verkeersboetes van uw werknemers?
 • Geolokalisatiesysteem: wat met het recht op privacy?

Private Governance:

 • De lijfrente als fiscale planningstechniek

 

Gepubliceerd op 06/09/2012.

Juni 2012

Het nummer van juni, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

VAT-SCAN: een antwoord op btw-dataming

Wie de laatste tijd de kranten en tijdschriften gelezen heeft, kan er niet meer omheen. De btw-administratie gaat datamining inzetten als wapen in de aanpak van de controles. Hiervoor worden 300 mensen extra in dienst genomen.

Winstuitkeringen uit de vennootschap: hoe fiscaalvriendelijk kan dit?

Het belangrijkste kenmerk van een vennootschap is haar bestaan als een afzonderlijke juridische entiteit. De vennootschap heeft ook een eigen vermogen, afgescheiden van dat van haar aandeelhouders.

In het kort:

 • Aanpassing vereffeningsprocedure
 • Opgelet dat verhuur van een onroerend goed geen gemeubileerde verhuur wordt
 • Wet continuïteit ondernemingen: fiscale vrijstelling (gedeeltelijke) kwijtschelding van schuldvorderingen mogelijk in hoofde van schuldenaars in financiële mogelijkheden
 • Uw digitaal dagontvangstenboek: let op de spelregels

Vraag en antwoord:

 • Slechts btw aanrekenen op de helft van de verkoopprijs van uw wagen?
 • Internetverkoop aan particulieren in het buitenland: waarop moet u letten inzake btw?

Private Governance:

 • Inkomstenbehoud bij schenking door echtgenoten


Gepubliceerd op 20/06/2012.

Mei 2012

Het nummer van mei, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Fiscus wapent zich beter tegen misbruiken

De regering Di Rupo wil strenger optreden tegen fraude en misbruik in fiscale zaken. Daarom heeft de regering het artikel 344 § 1 WIB 1992, de zogenaamde antirechtsmisbruikbepaling, herschreven. Hiermee wil zij de fiscus een krachtiger wapen geven om fiscaal misbruik te bestrijden en belastingontwijking tegen te gaan.

Overname aandelen: koper, bescherm u tegen concurrentie vanwege de verkoper

Stelt u zich voor: u verwerft eindelijk de aandelen van een mooi bedrijf waarin u veel potentieel ziet. Vol goede moed stort u zich in dit nieuwe avontuur. Echter, na verloop van tijd ziet u verschillende klanten vertrekken, zonder echte redenen. Na wat zoekwerk ontdekt u dat de ex-eigenaar van uw bedrijf enkele kilometers verder dezelfde business is begonnen.

In het kort:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bij het werken met (onder)aannemers
 • Buitenlandse dienstreizen: forfaitaire vergoedingen aangepast sinds 1 april 2012
 • Strengere thincapregeling: groepsleningen aangepakt

Vraag en antwoord:

 • Kan eigendomsvoorbehoud nut hebben bij een WCO?
 • Fiscaal VAA bij carpooling

Private Governance:

 • Erfenis: niet langer een vergiftigd geschenk


  Gepubliceerd op 27/05/2012.

April 2012

Het nummer van april, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

De financiële tweevuldigheid: neemt u regelmatig de polsslag van uw onderneming?

Stel: door de moeilijke economische situatie daalt uw omzet met 20 % ten opzichte van vorig boekjaar. De vaste kostenstructuur is echter per definitie meer rigide en kan dus minder snel aangepast worden aan de gewijzigde marktomstandigheden, zodat het risico bestaat dat uw rentabiliteit snel de diepte in duikt.

Een successieverzekering: the who’s en the why’s

Wat is nu precies een successieverzekering? Dit is een persoonsverzekering waarbij de successierechten verzekerd worden die verschuldigd zouden zijn bij het overlijden van de verzekerde vóór een bepaalde datum.

In het kort:

 • Overuren: betaalbaar voor werkgever en netto interessant voor werknemer
 • Uw digitale bestanden zijn niet veilig voor de fiscus
 • Nieuwe regeling voor studentenarbeidVerjaring op het vlak van btw

Vraag en antwoord:

 • Werken met een (buitenlandse) onderaannemer: waarop letten?
 • Kunnen verworpen beroepskosten “geheime commissielonen” zijn?

Private Governance:

 • De begunstigingsclausule in levensverzekeringsovereenkomsten


Gepubliceerd op 29/04/2012.

Maart 2012

Het nummer van maart, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Meer dan 5 % van de omzet en 50 % van de operationele winst van kmo’s is voor de overheid

Op 6 maart heeft Deloitte Fiduciaire haar studie over de fiscale druk op de Belgische kmo’s aan de pers gepresenteerd. 2.600 familiale kmo’s maakten deel uit van de analyse.

De bedrijfsleider en zijn wettelijk pensioen in het nieuwe pensioenlandschap

In deze bijdrage verduidelijken we het nieuwe pensioenlandschap voor de bedrijfsleider aan de hand van veelgestelde vragen. We leggen de focus op het wettelijk pensioen.

In het kort:

 • Verjaring op het vlak van btw
 • Kan een Belgische ingezetene rondrijden met een buitenlandse nummerplaat?
 • Eendagsvereffeningen verkrijgen wettelijke basis
 • Niet gerecupereerde buitenlandse btw is niet automatisch een aftrekbare beroepskost

Vraag en antwoord:

 • Waarom kan ik geen aandelen verkopen aan mijn echtgenoot?
 • Als ik geen aandelen kan verkopen aan mijn echtgenoot, is er dan een alternatief?

Private Governance:

 • Een onroerend goed inbrengen in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde

  Bijlage: Verruimde aangifteplicht van roerende inkomsten


Gepubliceerd op 26/03/2012.

Februari 2012

Het nummer van februari, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

”Mijn kind, schoon kind” - De hete adem van de koude kant?

Het familiale karakter van heel wat ondernemingen is typisch voor de wereld van de Belgische kmo’s. Traditioneel wordt een bedrijf door de ouders overgedragen aan de kinderen. Schoonkinderen passen soms minder of helemaal niet in het plaatje.

Fiscale implicaties van de online verkoop van goederen en diensten

In een tijdperk waarin er meer en meer via internet wordt verkocht en waarin de consument steeds meer vertrouwen krijgt in het online ‘shoppen”, loont het de moeite om even stil te staan bij de mogelijke risico’s van internetverkoop op het vlak van de directe belastingen.

In het kort

 • De nieuwe belasting op inverkeesstelling (BIV) in Vlaanderen gaat in op 1 maart 2012
 • Btw-kwartaalaangevers: verlaging IC-drempelbedrag tot 50.000 EUR vanaf 1 januari 2012
 • De ‘geheime commissielonen’-aanslag zit momenteel in een overgangsfase

Vraag en antwoord

 • Hoe is de nieuwe regeling inzake tijdskrediet vanaf 1 januari 2012?

Private Governance


Gepubliceerd 28/02/2012.

Januari 2012

Het nummer van januari, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

De vernieuwde aangifteplicht van roerende inkomsten: fiscale discretie kost u 800,80 EUR

Sinds 1984 kenden we in België het systeem van de ‘bevrijdende roerende voorheffing’, waarbij belastingplichtigen niet langer verplicht waren hun roerende inkomsten aan te geven zodra het correct tarief aan Belgische roerende voorheffing aan de bron was ingehouden.

Voldoet uw webshop aan alle wettelijke vereisten?

 • De internetverkoop biedt uitstekende opportuniteiten aan uw onderneming, maar is niet zonder risico.
 • Internetbusiness: business as usual?

Heeft de beslissing om uw producten online te verkopen een invloed op de dagelijkse werking van uw onderneming? In eerste instantie lijkt het enkel een nieuw verkoopkanaal waarvoor een aparte marketingcampagne nodig is.

In het kort

 • Aangiften in de roerende voorheffing kunnen nu ook elektronisch
 • CO2-solidariteitsbijdrage: helft van de boete kan teruggevraagd

Vraag en antwoord

 • Wat moet betaald worden bij overname van een leasewagen?
 • Is er ficheplicht voor buitenlandse loonkosten?


Gepubliceerd op 28/01/2012.

Did you find this useful?