Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2013

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Fiduciaire

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

December 2013

Het nummer van december 2013, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Goed beheer van privaat vermogen wordt steeds belangrijker

De overheden belasten hun burgers en ondernemingen steeds meer. Velen leven in onzekerheid over de opgebouwde pensioenrechten, fiscale gevolgen van een herstructurering, belastbaarheid bij overdracht van aandelen, enz. …

Voordelen alle aard: het bos door de bomen

De voorbije jaren werden zowel voor de inkomstenbelastingen als btw ingrijpende wijzigingen doorgevoerd op het vlak van voordelen alle aard als gevolg van de ‘gratis’ terbeschikkingstelling van bedrijfsmiddelen aan werknemers of bedrijfsleiders.

In het kort:

•    Ingebrekestelling doet de verjaring van uw schuldvordering stuiten
•    Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden ook voor andere sectoren
•    Toepassingsgebied van de werfmelding uitgebreid
•    Fiscus viseert de bedrijfsvoorheffing op bedrijfsleidersbezoldigingen

Vraag en antwoord:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwe boeteregeling inzake inkomstenbelastingen?


Gepubliceerd 21/01/2014.

November 2013

Het nummer van november, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Hoe optimaliseer ik mijn financiële BMI voor het afsluiten van het boekjaar?

Kmo’s zijn traditioneel sterk afhankelijk van bancaire kredieten voor hun financiering. De afgelopen kwartalen geven steeds meer kmo’s aan dat het verkrijgen of behouden van deze bankfinanciering moeilijker wordt. U kunt als onderneming echter reageren op deze gewijzigde financiële omgeving.

Help! De inspectiediensten vallen onaangekondigd binnen …

De fiscale en sociale wetgeving legt de ambtenaren niet op om de controle vooraf aan te kondigen. Een uitzondering hierop zijn de beroepen met een beroepsgeheim, ondermeer artsen en notarissen.

In het kort:
• Enkele nieuwigheden bij verlegging van btw bij invoer
• 309 %-aanslag nog slechts uitzonderlijk van toepassing
• “Gelangenbestätigung” bij IC-verwerving
• Meldingsplicht van juridische structuren
• Sociale zekerheidsbijdragen op vergoedingen bij einde arbeidsovereenkomst
 
Vraag en antwoord:
 • Volgt u als bestuurder de publicatie van uw ontslag op?
 
Private Governance:
 • Het overgangsregime van de verhoogde belasting op liquidatieboni: impact op de bestaande familiale regelingen
 

Gepubliceerd op 04/12/2013.

Oktober 2013

Het nummer van oktober, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

KMO Kompas 2013, financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo

Op 23 oktober 2013 heeft Deloitte Fiduciaire de 9de editie van het KMO Kompas voorgesteld aan de pers. Hier vindt u de hoofdpunten van de studie.

In het kort:

• Ranking verloningsoptimalisaties 2013
• Addendum inzake btw-aftrek voor ‘gemengd’ gebruikte goederen: is de saga omtrent de bedrijfswagens voorbij?
 
Vraag en antwoord:
• Wanneer kan ik mijn woning uit de vennootschap halen voor 50 EUR?
 
Private Governance:
• De gesplitste aankoop: licht aan het einde van de tunnel?
 

Gepubliceerd op 30/10/2013.

September 2013

Het nummer van september, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Investeer voor één (laatste?) keer in belastingen! 10% bij inlijving van reserves in kapitaal?

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogd naar 25 %. Het 10 % tarief blijft bijgevolg van toepassing op uitkeringen tot 30 september 2014.

Het eenheidsstatuut: iedereen bediende? Of toch niet? Korte samenvatting van het compromisvoorstel.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de sociale partners werkten net voor de door het Grondwettelijk Hof vooropgestelde deadline van 8 juli 2013 een compromisvoorstel uit over het eenheidsstatuut. Wat is nu definitief, wat is nog te verwachten en welke actiepunten dient u als werkgever op vandaag te ondernemen?

In het kort:
• Verlaagde roerende voorheffing op dividenden van nieuw uitgegeven aandelen van kmo’s
• Betaling in contanten beperkt tot 5.000 EUR, straks tot 3.000 EUR
• Wat als ik bijverdien als gepensioneerd zelfstandige in 2013?
 
Vraag en antwoord:
 •Wat kan ik in mindering brengen van mijn belastingen in 2013?
 

Gepubliceerd op 23/09/2013.

Juli 2013

Het nummer van juli, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Competentiematrix - hoe kan ik morgen (nog) een optimaal verloningssysteem hanteren?

Wat is de impact van het eenheidsstatuut arbeider-bediende? Hoe behoud/verhoog ik de productiviteit? Wat met de loonnorm? Wat zal het kosten als we met z’n allen langer moeten werken?

Het directiecomité, (soms) de plaats voor key-medewerkers

Het is geen uitzondering meer dat de raad van bestuur zijn taken delegeert. Niet uitsluitend aan een gedelegeerd bestuurder, maar bijvoorbeeld aan een comité dat optreedt als college: managementcomité, managementboard, en dergelijke …

In het kort:
• Vakantieregeling btw 2013
• Kroatië: 28e EU-lidstaat sinds 1/7/2013
• Aangekondigde controleacties van de fiscus
• Fiscale implicaties bij een WCO
 
Vraag en antwoord:
 • Verkoopt u aan particulieren? Is uw (digitaal) dagontvangstenboek in orde?
 
Private Governance:
 • De Europese rechtsverordening: nu reeds van belang bij de opmaak van een testamente
 

Gepubliceerd op 16/07/2013.

Juni 2013

Het nummer van juni, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Sinds 1 april 2009 biedt de Wet Continuïteit Ondernemingen, kortweg ‘WCO’, ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen en de continuïteit van de onderneming te verzekeren. De wet kent jaar na jaar een stijgende toepassing.

Vijf aandachtspunten inzake managementvergoedingen

Binnen vennootschapsgroepen is het courant om bepaalde vergoedingen voor geleverde prestaties onderling door te factureren (bv. administratieve ondersteuning, klantenprospecties, enz.).

In het kort:

 • Het Ervaringsfonds
 • Lijst sectoren met onvoldoende opleidingsinspanningen voor 2011 gepubliceerd
 • an het documentair krediet een alternatief vormen voor de financiering van uw import?
 • Forfaitaire kostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen opnieuw geïndexeerd

Vraag en antwoord:

 • Kan een vennootschap afwijken van een gelijke winstverdeling?

Private Governance:

 • De saga rond de gesplitste aankoop: a never ending story?

Gepubliceerd op 25/06/2013.

Mei 2013

Het nummer van mei, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Mijn bedrijfsfoto 2018

In deze huidige economisch turbulente tijd en mistige financiële context, is het als bedrijfsleider onontbeerlijk om uw ondernemings-gps in te stellen op concrete doelstellingen en tijdstippen. Naast deze primaire vragen van waar u naar toe wilt, is het kwestie van hoe er te geraken.

Hoe straks omgaan met de aangifte van uw roerende inkomsten?

Voor het kalenderjaar 2012 is de fiscaliteit van de roerende inkomsten meermaals gewijzigd, o.a. algemene tariefverhogingen maar ook de invoering van de zogenaamde bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4 % (nota bene voor 2013 weer verdwenen).

In het kort:

• Co-debiteurschap - Cash deficiency clausule - Borgstelling
• Wanneer worden herstel- en renovatiewerken aan 6 % btw onderworpen?
 
Vraag en antwoord:
 • Hoe is uw spaargeld en dat van uw vennootschap gewaarborgd?
 
Private Governance:
 • Nieuwe fiscale richtlijn inzake fiscaal misbruik bij de planning van uw vermogen
 

Gepubliceerd op 27/05/2013.

April 2013

Het nummer van april, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Hoge loonlasten, nieuwe regelgeving en tekort aan talent: hoe moeten kmo’s zich organiseren?

De vele sociaalrechtelijke wijzigingen in tijden van crisis en de schaarste op de arbeidsmarkt zorgen voor twee grote uitdagingen. Enerzijds dient de loonkost onder controle gehouden te worden en anderzijds moet u rekening houden met de hervorming van de arbeidsmarkt.

Uw algemene vergadering: hoe omgaan met “lastige” aandeelhouders?

De komst van de zon luidt tevens het seizoen in van de meeste jaarlijkse algemene vergaderingen. Maar weet u eigenlijk wel hoe u deze volgens het boekje moet organiseren en wat u moet doen wanneer u geconfronteerd wordt met een “lastige” minderheidsaandeelhouder?

In het kort:
• Volgens de Rulingcommissie is een normale vruchtgebruikconstructie geen probleem
• Het aantal transfer pricing controles wordt opgedreven, ook voor kmo’s
• De sociale ruling doet (eindelijk) zijn intrede - ben ik werknemer of zelfstandige?
 
Vraag en antwoord:
 • Recupereert u een deel van de dieselaccijnzen op uw facturen?
 
Private Governance:
 • Onroerende schenking: terugkeerbeding of aanwasbeding?


Update 2013 van de brochure ‘Aftrekbare kosten’.
U vindt er een overzicht van de kosten waarvan de fiscale aftrekbaarheid
beperkt wordt en dit voor de volgende categorieën:
• relatiegeschenken;
• onthaal-, receptie- en restaurantkosten;
• personenwagens;
• boetes, sociale voordelen en diversen.

Gepubliceerd op 29/04/2013.

Maart 2013

 • Het nummer van maart, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

  Factoring: een alternatief voor uw groeifinanciering?


  Factoring wordt voor steeds meer ondernemingen een alternatieve financieringsbron. Het is meestal maatwerk waarbij, naast de bevoorschotting van de klantenfacturen, verschillende diensten worden gebundeld door de factormaatschappij.

  Vrijstelling meerwaarden op aandelen na 2 ronden Di Rupo I
 • Tot voor kort voorzag de Belgische fiscale wetgeving in een volledige vrijstelling voor de verwezenlijkte meerwaarde op aandelen gerealiseerd door vennootschappen. Belgische vennootschappen waren dus in de mogelijkheid om de dag na de aanschaffing van aandelen deze door te verkopen, waarbij een eventuele meerwaarde volledig vrijgesteld was van vennootschapsbelasting.

  In het kort:
  • Erkenning voor onroerende leasingondernemingen: ook financiële intragroepleasings
  • Hoe wordt de rente van uw krediet bepaald?
  • Gratis ter beschikkingstelling van een woonst: hoe het voordeel berekenen?
  • Strategische ecologiesteun (= Vlaanderen)
 • • Uw bedrijf in de Technology Fast 50?
   
  Vraag en antwoord:
   • Wat zijn voor btw de bewaringsplicht en -termijnen?

   
  Private Governance:
   • Vrijwillige erfenissprong: nuancering van de gevolgen voor successieplanning

   

  Gepubliceerd op 26/03/2013.

Februari 2013

Het nummer van februari, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Hoe uw financieringspotentieel veilig stellen?

Voor hun financiering zijn kmo’s traditioneel sterk afhankelijk van bancaire kredieten. Steeds meer kmo’s hebben het moeilijker om bankfinanciering te verkrijgen of te behouden.

Cloud Accounting voor een perfecte financiële opvolging

Een up-to-date boekhouding is uw belangrijkste informatiebron als u cruciale beslissingen moet nemen. Daarom heeft Deloitte Fiduciaire Cloud Accounting ontwikkeld. Op uw eigen internetwolk verzamelt u alle financiële data. Uw accountant neemt de verwerking en interpretatie van deze gegevens voor zijn/haar rekening.

In het kort
• Nieuwe aangifteplicht van buitenlandse levensverzekeringen
• Verstrenging van de regels inzake terbeschikkingstelling van personeel
• Bijkomende lasten op niet-recurrente resultaatgebonden bonus vanaf 2013
• Wijzigingen Vlaamse ecologiepremie
 
Vraag en antwoord
• Vergeet u niet de vrijstellingsattesten voor het boekjaar 31/12/2012 aan te vragen voor 31/03/2013?
 
Private Governance
• Het belang van de correcte opvolging van de burgerlijke maatschap
 
Cijferbijlage februari 2013

Overzicht aftrekbare kosten 2013


Gepubliceerd 28/02/2013.

Januari 2013

Het nummer van januari 2013, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Zware fiscale druk op de Belgische kmo’s

De 2e editie van de “Tax Foot Print”, een studie van Deloitte Fiduciaire, meet hoeveel een onderneming nalaat aan haar belangrijkste stakeholder. Bij meer dan de helft van de kmo’s roomde de fiscaliteit in 2011 53,3 % van de operationele winst (EBIT) af en 5,5 % van hun omzetcijfer.

Btw-aftrek personenwagens en VAA

Op 1 januari 2011 werd het btw-wetboek gewijzigd door de invoering van een nieuw artikel 45, § 1, quinquies. Dit bepaalt dat de btw geheven op een bedrijfsmiddel dat gemengd gebruikt wordt, deels voor beroepsdoeleinden en deels voor privédoeleinden, slechts aftrekbaar is naarmate van het gebruik voor de economische activiteit.

In het kort:

 • Opgelet: nu ook antimisbruikbepaling op sociaalrechtelijk vlak
 • Hogere belastbare voordelen leiden, tot een groter pensioenkapitaal
 • Nieuwe regeling inzake de belastingverhoging

Vraag en antwoord:

 • Wanneer dreigt de eerste notionele interestaftrek verloren te gaan?

Private Governance:

Begunstiging bij levensverzekeringen: drastisch ingrijpen wetgever


Gepubliceerd op 28/01/2013.

Did you find this useful?