actualiteiten

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2016

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Fiduciaire

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

december 2016

Raakt de kmo in 2017 fiscaal ondergesneeuwd?

De taxshift was bedoeld als een verschuiving van belastingen. Lasten op arbeid zouden worden verlaagd en de lage en middeninkomens minder worden belast. Daartegenover zouden er meer belastingen worden geheven via de bankentaks, de diamanttaks en de strijd tegen fiscale fraude, met als ultieme doel het creëren van een “rechtvaardiger” belastingsysteem.

Voorzieningen voor risico's en lasten hebben fiscale gevolgen

Een voorziening voor risico’s en lasten is een provisie met als doel duidelijk omschreven verliezen of lasten te dekken, die op de datum waarop het boekjaar wordt afgesloten waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan de bedragen nog niet exact bekend zijn.

In het kort

 • Versnelde invordering onbetwiste schuldvordering
 • Tolerantie bij fiscale verwerking mobiliteitsvergoeding
 • Bonussysteem voor huishoudelijke diensten
 • Af fabriek ophalingen voor het buitenland en btw

Vraag en antwoord

 • Update van MyPension.be = update van uw pensioen?

Btw

Gewijzigde aanpak btw-controles

november 2016

KMO Kompas 2016

De elektrische wagen:een fiscaal ‘geladen’ paradepaardje

In het kort

 • De elektrische fiets:fiscale optimalisatie aan 25 of 45 km/uur
 • Geniet nog van belastingvermindering voor dakisolatie vóór die wordt afgeschaft

Vraag en antwoord

 • Voordeel in natura gratis bewoning 3,8 maal te hoog?
 • Moet zelfstandige zich aansluiten vóór aanvang van zijn activiteiten?

Private Governance

Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot kan verrassende gevolgen hebben

 

oktober 2016

Cyber Security, ook een zorg van kmo’s en familiebedrijven?

De financiële gevolgen bij een ex-huwelijkspartner bij overlijden of echtscheiding

Pensioenrechten van de langstlevende en de uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige/helper

In het kort

 • Opgelet bij samenloop vorige verliezen en investeringsaftrek
 • Vereenvoudigd bewijs IC-levering: het bestemmingsdocument
 • Uiterste datum voor storting 10 % liquidatiereserve aanslagjaar 2014 is 30 november 2016

Private Governance

Uw holding activeren kan heel wat geld besparen

september 2016

Hoe kunt u de groei voor morgen voorbereiden?  

Fiscale verliezen zijn niet altijd verrekenbaar. Hoezo?  

Vraag en antwoord

 • Wat kan ik in mindering bengen van mijn belastingen?

Private Governance

Hoe optimaal de gezinswoning nalaten aan uw partner?

juli 2016

Passie en vertrouwen: hulpmiddelen bij een goede bedrijfsopvolging

Hoeveel belastingen betaal ik op mijn groepsverzekering?

Opbouw kapitaal via groepsverzekering / IPT niet zonder gevolg op vlak van erfbelasting

Hoe de Europese boekhoudrichtlijn uw solvabiliteit kan opkrikken

Forfaitaire onkostenvergoedingen voor thuiswerk

In het kort

 • Verhoogde dieselaccijnzen... en teruggaven
 • De kilometerheffing

Vraag en antwoord

“Zijn de cijfers altijd groener bij de buren?”

juni 2016

Het start-up ecosysteem in volle glorie

Wat betekent de nieuwe Europese privacyverordening voor uw onderneming?

In het kort

 • Sociale verkiezingen en vernieuwing van de vakbondsafvaardiging
 • FOD Financiën kondigt nieuwe controleacties aan
 • Export: bijzondere aandacht voor het uitvoerdocument vereist!
 • Is het wegschenken van voedseloverschotten onderworpen aan btw?

Private Governance

Opletten met wederzijdse schenkingen!

 

mei 2016

E-commerce: droom of nachtmerrie?

Waarom is het maatschappelijk doel van uw vennootschap zo belangrijk?

In het kort

 • De kmo-portefeuille: de meest wijdverspreide subsidie voor kmo's en vrije beroepen van de Vlaamse Overheid
 • Belgische speculatietaks: beleggen wordt duurder!
 • Lenen van de vennootschap tegen een voordelige interest

Private Governance

Nieuw standpunt VLABEL voor schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor buitenlandse notaris

april 2016

De zoektocht naar duurzame groei

Aanvullende pensioenen gekoppeld aan wettelijk pensioen

In het kort

 • Btw op bestuurdersmandaten vanaf 1 juni 2016 definitief!
 • Wettelijk pensioen en interne pensioenbeloften
 • De dagelijks bestuurder: wie, wat, hoe?
 • Checklist aftrekbare kosten

Vraag en antwoord

 • Wat zijn de spelregels voor een innovatiepremie?

Private Governance

De “gezinswoning” in de vennootschap: hoe uw partner beschermen?

maart 2016

Zoektocht naar financieringsoplossing in bloeiende overnamemarkt

Het accountancy-landschap verandert van Micro naar Kleine tot Grote onderneming

In het kort

 • Wijzigingen op de outplacement van werknemers
 • Kan je de bestemming wijzigen van een voorafbetaling?
 • Ranking verloningsoptimalisaties

Vraag en antwoord

 • Heeft de omzetting van EU-Boekhoudrichtlijn ook zijn fiscale impact?

Private Governance

Successieplanning via generation skipping

februari 2016

De aandeelhoudersovereenkomst: geen overbodige luxe

Vanaf 2016 drie Vlaamse woonbonussen

In het kort

 • Vermijd boetes en belastingverhogingen inzake  bedrijfsvoorheffing!
 • Verhoging bedrag en aftrekbaarheid van maaltijdcheque

Vraag en antwoord

 • Kan ik de bestemming van mijn belastingteruggave wijzigen?

Private Governance

De verzekeringsgift niet helemaal gestorven

januari 2016

Haal het beste uit de taxshift

 • De taxshift - sociaal
 • De taxshift - fiscaal

Private Governance

Het nut van een partnershipverzekering

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Fiduciaire Actualiteiten
Did you find this useful?