actualiteiten-2019

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2019

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

februari 2019

De generatiewissel is een gevaar voor familiebedrijven
Ondernemende families moeten bij een generatiewissel erg moeilijke keuzes maken. Vaak komt zelfs de continuïteit van het familiebedrijf in het gedrang. De ondersteuning vanuit een Succession Roadmap is daarom meer dan welkom.

Interestvoeten op kredieten nog steeds historisch laag?
Interestvoeten op kredieten aan ondernemingen in België, zowel op korte, middellange als lange termijn, staan vandaag nog steeds historisch laag. De vraag stelt zich dus: hoelang nog?   

Voorafbetalingen, wijziging rekeningnummer en procedure
Recent zijn de regels voor voorafbetalingen gewijzigd. Naast het gewijzigde rekeningnummer, wordt een nieuwe procedure voorzien voor de verzoeken tot terugbetaling of overdracht. Natuurlijke personen en zelfstandigen dienen tevens rekening te houden met een gewijzigde gestructureerde mededeling

Uw vennootschap stelt een onroerend goed ter beschikking
Wanneer uw vennootschap u kosteloos een woning ter beschikking stelt, bepaalt de wet het voordeel van alle aard dat moet in rekening gebracht worden. De terbeschikkingstelling van een woning vormt immers een belastbare bezoldiging in natura.

Sociale flitscontroles 2019
In 2019 staan er enkele sociale flitscontroles op de agenda van de sociale inspectiediensten. Tijdens deze controles komen verschillende inspectiediensten samen over de vloer (RSZ, FOD WASO, RVA). Ondernemingen in (fraudegevoelige) sectoren kunnen zich mogelijk aan een controle verwachten. 

Hoe erfbelasting besparen zonder te schenken aan de kinderen?
Wanneer kinderen nog jong zijn, zijn schenkingen meestal niet aangewezen. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het spoor doodloopt. De ouders kunnen onderling een planning uitwerken dat het risico op erfbelasting bij een onverwacht overlijden sterk inperkt.

januari 2019

Vooruitblik 2019
2019 brengt heel wat wijzigingen met zich mee die mogelijk een impact hebben op uw onderneming. Wij zetten een aantal ervan voor u op een rijtje.  

Een nieuw jaar, nieuwe fiscale regels?
Een nieuw kalenderjaar betekent voor veel bedrijven ook een nieuw aanslagjaar. Ook in aanslagjaar 2020 blijven de gevolgen van het Zomerakkoord nazinderen. Wij brengen een aantal aandachtspunten in herinnering.  

Thuiswerkalarm, wat nu?
Thuiswerken bij winterse omstandigheden kan een oplossing zijn die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Minister van werk Kris Peeters voerde daarom het thuiswerkalarm in, een alarm dat wordt geactiveerd wanneer het KMI op basis van extreme weersomstandigheden een code oranje of rood afkondigt. Hierbij wordt een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Optreden in rechte na afsluiting van vereffening
Wist u dat de sluiting van de vereffening het verlies van rechtspersoonlijkheid voor de vennootschap met zich meebrengt?

De nieuwe BV: een nuttig controlevehikel?
Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gaat voor de BV (zijnde de huidige BVBA) uit van het principe van verregaande flexibiliteit. Zo voorziet het in de mogelijkheid om verschillende soorten van aandelen te creëren, waarbij aan elke soort onderscheiden rechten worden toegekend.  

Verkopen aan je echtgenoot, het kan
Op 1 september 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden, samen met het nieuwe erfrecht. Naast de wijzigingen waarover we in de vorige nummers al berichtten, werd ook het verkoopverbod tussen echtgenoten geschrapt.

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten
Did you find this useful?