Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief april 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Een succesvol project: kwestie van controle en opvolging

Elke bedrijfsleider of manager streeft naar een zo hoog mogelijke marge op een project (of een productproces). Via projectcontrolling houdt u één en ander onder controle.

Investerings- en andere incentives in 2014 voor ondernemingen

In het kader van de economische relance heeft de fiscale wetgever een aantal maatregelen genomen die een stimulans kunnen betekenen voor ondernemingen die wensen te investeren, te innoveren of personeel tewerk te stellen.

In het kort

• Luxemburg en Cyprus op de OESO-lijst van belastingsparadijzen
• Tot 30 september 2014 de tijd voor de aanvraag tot btw-teruggaaf
• Outplacementbegeleiding: de invloed van het eenheidsstatuut

Vraag en antwoord

• Bent u een snelle groeier met internationale ambities?
• Heeft uw vennootschap een onroerend goed in Frankrijk?

Private Governance:

Is woonplaatsshopping voor een roerende schenking (nog) interessant?


Gepubliceerd op 29/04/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?