Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief april 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Moet er nog geld zijn?

Berichten waarin bekende ondernemers hun gecashte vermogens herinvesteren in de Belgische economie halen vlot de voorpagina’s van de pers. Dit moet ongetwijfeld leiden tot een sterke toename van de overnameprijzen en het aantal overnametransacties. Maar hoe zit het in de praktijk?

Hoe functioneert een renteswap?

Een renteswap is een derivaat, m.a.w. een afgeleid financieel product waarmee een onderneming renterisico’s kan afdekken. Een onderneming die een renteswap afsluit, kan op die manier kiezen voor zekerheid over haar toekomstige rentekosten. Bij een lening met een variabele EURIBOR-rente bestaat immers het risico van een stijgende rente.

In het kort

  • Btw-aftrek op catering bij publicitaire events is er
  • Voorafbetalingen voor aanslagjaar 2015 - Update
  • Salary slit met Nederland wordt fiscaal minder voordelig in 2015
  • Geen sociaal statuut der zelfstandigen meer voor onbezoldigde mandaten

Vraag en antwoord

  • Welk btw-tarief geldt nu en straks voor renovatiewerken?

Private governance

  • Fiscaal misbruik in de Vlaamse schenk- en erfbelasting - Rechts(on)zekerheid? Update
Did you find this useful?