Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, december 2015

Digitalisering in het financieel hart van de onderneming

Vandaag bestaan reeds de technologische mogelijkheden en de wettelijke omkadering om uw documentenstromen met klanten, leveranciers en andere partners van uw onderneming volledig te digitaliseren. Maar wat zal de rol van de financiële afdeling in de toekomst zijn?

De fiscale voordelen van de kmo-vennootschap op een rijtje

Om onze kmo-vennootschappen een duw(tje) in de rug te geven, heeft de Belgische wetgever voorzien in een reeks van fiscale voordelen.  

In het kort

  • Nieuwe financieringsformule Participatiefonds Vlaanderen
  • Een bestuurdersmandaat kan langer duren dan u denkt!
  • Inkomsten uit onroerende goederen in het buitenland
  • Is vooruitbetaalde huur aftrekbaar in het jaar van betaling?

Vraag en antwoord

  • Welke digitale investeringen komen in aanmerking voor investeringsaftrek?

De verzekeringsgift onder vuur!Private Governance:

Om erfbelasting te vermijden worden levensverzekeringen via een notariële akte en door gelijktijdige aanpassing van de polis, geschonken.  

Did you find this useful?