actualiteiten-december-2016

Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2016

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, december 2016

Raakt de kmo in 2017 fiscaal ondergesneeuwd?

De taxshift was bedoeld als een verschuiving van belastingen. Lasten op arbeid zouden worden verlaagd en de lage en middeninkomens minder worden belast. Daartegenover zouden er meer belastingen worden geheven via de bankentaks, de diamanttaks en de strijd tegen fiscale fraude, met als ultieme doel het creëren van een “rechtvaardiger” belastingsysteem.

Voorzieningen voor risico's en lasten hebben fiscale gevolgen

Een voorziening voor risico’s en lasten is een provisie met als doel duidelijk omschreven verliezen of lasten te dekken, die op de datum waarop het boekjaar wordt afgesloten waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan de bedragen nog niet exact bekend zijn.

In het kort

  • Versnelde invordering onbetwiste schuldvordering
  • Tolerantie bij fiscale verwerking mobiliteitsvergoeding
  • Bonussysteem voor huishoudelijke diensten
  • Af fabriek ophalingen voor het buitenland en btw

Vraag en antwoord

  • Update van MyPension.be = update van uw pensioen?

Btw

Gewijzigde aanpak btw-controles

 

Did you find this useful?