actualiteiten-december-2017

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2017

In deze decembereditie: Bedrijfswagens worden duurder vanaf 2020 | 80%-grens voor extralegale pensioenen | Het nieuwe erfrecht in de praktijk | Verhoogde financieringscapaciteit dankzij de nieuwe pandwet!

Actualiteiten, december 2017

Bedrijfswagens worden duurder vanaf 2020
Omdat de wijzigingen in de vennootschapsbelasting budgetneutraal moeten blijven, worden de dalende tarieven onder andere gecompenseerd met een vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens.

80%-grens voor extralegale pensioenen
In het kader van het zomerakkoord zijn er ook een aantal maatregelen genomen waarmee u als bedrijfsleider van een (familiale) onderneming best rekening houdt wanneer u uw wettelijk pensioen aanvult via premies gestort door uw vennootschap (groepsverzekering, interne pensioentoezegging).

Het nieuwe erfrecht in de praktijk
Over de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht hebben we het al gehad in ons oktobernummer. De gevolgen ervan illustreren we met een aantal praktijkgevallen. Zo gaan we in op het erfdeel van de kinderen, de (huwelijks-)partner en de ouders. Tijdens het leven mag u zoveel u wilt wegschenken aan wie u wilt, maar welke beperkingen gelden er bij uw overlijden?

Verhoogde financieringscapaciteit dankzij de nieuwe pandwet!
Alhoewel de (nieuwe) Wet op de Roerende Zekerheden, ook de ‘pandwet’ genoemd, dateert van 11 juli 2013, werd ze inhoudelijk reeds bijgeschaafd om uiteindelijk in werking te treden op 1 januari 2018. Ondernemingen krijgen hierdoor bijkomende mogelijkheden om hun financieringen te waarborgen en zien hun kredietwaardigheid er mogelijk op vooruitgaan.

Did you find this useful?