Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief februari 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Owner buy out: de oplossing voor uw overnamevraagstuk

Owner buy outs (OBO) kennen een toenemende populariteit als transactiestructuur bij overnames van familiale ondernemingen. Hierbij kiezen koper en verkoper ervoor om samen een holding op te richten om de overname van de onderneming uit te voeren. De holding financiert de overname via de gelden vanuit kapitaal, bankfinanciering en mogelijk achtergestelde leningen die worden voorzien door de verkoper, ook een vendor loan genoemd.

Afschrijvingen: speciale gevallen

 • Afbraak van een gebouw
 • Bijkomende aankoopkosten
 • Degressieve afschrijving op vaste activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden
 • Activa in aanbouw
 • Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 • Kunstwerken en antiek
 • Afschrijving niet prorateren in verkort boekjaar?
 • Afschrijving van vruchtgebruik
 • Inhalen van afschrijvingstekorten
 • Terugneming van afschrijvingen

In het kort:

 • 80 % vrijstelling doorstorting BV voor onderzoekers: nieuwe aanmeldingsprocedure
 • Kmo-financiering: een beperking van de wederbeleggingsvergoeding?
 • Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in België

Vraag en antwoord:

 • Wat met de facturatie van voorschotten vanaf 2014?

Private Governance:

 • Vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner in het Brussels gewest

Cijferbijlage februari 2014.


Gepbliceerd op 18/03/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?