Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief februari 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Digital Accountant, voor efficiënte, proactieve en real time boekhoudkundige cijfers

Getallen ingeven en aangiftes maken, dit is belangrijk, maar basis. Vandaag de dag hebt u meer nodig voor uw kmo. Daarom heeft Deloitte Digital Accountant ontwikkeld. Naast een up-to-date overzicht van uw financiële situatie, diepgaande rapporteringen en een volledig document management systeem, geeft Deloitte Digital Accountant u scherpe inzichten en krachtige instrumenten om uw bedrijf op de voet te volgen én te managen.

Liquidatiereserve: een "permanente" liquidatieheffing van 10 %?

Op 1 oktober jl. werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni definitief verhoogd van 10 % naar 25 %. Deze verhoging ging gepaard met een overgangsmaatregel voor reeds belaste reserves, de zogenaamde “interne liquidatie”.

In het kort

  • Kortingen op bedrijfsvoorheffing voor werkgevers
  • De aanslag geheime commissielonen: nieuw
  • Een beetje minder miserie(taks)

Vraag en antwoord

Private governance

  • Fiscaal misbruik in de Vlaamse schenkings- en successierechten: rechts(on)zekerheid?


Cijferbijlage februari 2015.

Did you find this useful?