actualiteiten-januari-2017

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief februari 2017

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, februari 2017

Waardecreatie en voorbereiding op verkoop gaan hand in hand

Een goed gerunde, transparante onderneming met een duidelijke langetermijnvisie draagt bij tot de creatie van aandeelhouderswaarde en maakt een onderneming klaar voor verkoop indien nodig. Te veel ondernemingen worden echter nog geleid als een onemanshow, hebben een overmatig complexe structuur van vennootschappen, geen duidelijke strategie, … wat leidt tot waardeverlies en een eventuele verkoop bemoeilijkt.  

Sociale bijdragen zelfstandigen fiscaal optimaliseren

Een zelfstandige betaalt sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Dit inkomen is pas gekend door het sociaal verzekeringsfonds op het moment dat zij de nodige informatie ontvangen van de fiscus (meestal 2 jaar later).  

In het kort

  • Voorafbetalen voor aanslagjaar 2018?
  • Aftrekbaarheid van kosten op events
  • Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017

Vraag en antwoord

  • Wat zijn bancaire convenanten en hoe gaat u ermee om?

Private Governance

Hervorming erfrecht

Did you find this useful?