zomerakkoord-2017

Article

Gevolgen van het Zomerakkoord

Anticiperen loont

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2017

Midden in de zomervakantie en vlak voor het parlementair reces, pakte de federale regering uit met een hele resem maatregelen met het doel ambitieuze hervormingen door te voeren en op die manier meer jobs te creëren en de koopkracht te verhogen. In het septembernummer van Actualiteiten wordt er meer duiding gegeven over een aantal fiscale hervormingsmaatregelen.

Het gaat dus niet om alle maatregelen en de definitieve teksten zullen nog wijzigingen of nuances aanbrengen. Ook in ons volgend nummer zullen een reeks maatregelen verder worden toegelicht. Het staat echter vast dat de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting een verregaande impact zal hebben op uw onderneming en dat het in sommige gevallen loont om te anticiperen op de wijzigingen.

Twee fasen en budgetneutraal

De grondige hervorming van de vennootschapsbelasting zal worden doorgevoerd in twee stappen: een eerste reeks maatregelen is aangekondigd voor 2018, op de tweede fase is het wachten tot 2020.

De regering heeft als algemeen principe gesteld dat de wijzigingen een budgetneutraal karakter hebben. Het zou de schatkist dus geen euro mogen kosten. Het goede nieuws van lagere belastingen wordt gecounterd door compenserende maatregelen zoals een beperking van aftrekken.

Al deze maatregelen moeten nog verfijnd worden. De essentie van de belastinghervorming is een verlaging van de tarieven met als compensatie een hele reeks maatregelen die het er niet eenvoudiger op maken. Spreek daarom zeker uw accountant en fiscale raadgever aan om de pro’s en contra’s van deze hervorming in kaart te brengen. We staan alvast klaar om u door het kluwen van wijzigingen te loodsen.

Voor meer informatie: Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?