Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief juli 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De minderjarigheid van uw kinderen, geen reden om te wachten met uw vermogensrecht

Vermogen wegschenken is een eenvoudige en fiscaal voordelige manier van vermogensplanning. Op het weggeschonken vermogen zullen bij uw overlijden in principe geen dure successierechten verschuldigd zijn.

Internationaal contracteren: juridische aandachtspunten

Wanneer u zaken wil doen met het buitenland, dan zijn er een aantal punten waar u best rekening mee houdt. Het Belgische recht is immers niet altijd zonder meer van toepassing op uw overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Hoe zit het trouwens met deze overeenkomst en/of uw algemene voorwaarden?

In het kort:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon voor bepaalde transportactiviteiten
 • WACC: Weighted Average Cost of Capital
 • Gespreide taxatie meerwaarden: herbelegging in verbouwings- en verbeteringswerken
 • Opeisbaarheid btw bij overheidsdiensten

Vraag en antwoord:

 • De gewenste begunstigde van uw levensverzekering?
 • Wat is een beding van aanwas?
 • Hoe is de taxatie bij een beding van aanwas?


Gepubliceerd op 15/07/2014.

De minderjarigheid van uw kinderen, geen reden om te wachten met uw vermogensrecht

Vermogen wegschenken is een eenvoudige en fiscaal voordelige manier van vermogensplanning. Op het weggeschonken vermogen zullen bij uw overlijden in principe geen dure successierechten verschuldigd zijn.

Internationaal contracteren: juridische aandachtspunten

Wanneer u zaken wil doen met het buitenland, dan zijn er een aantal punten waar u best rekening mee houdt. Het Belgische recht is immers niet altijd zonder meer van toepassing op uw overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Hoe zit het trouwens met deze overeenkomst en/of uw algemene voorwaarden?

In het kort:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon voor bepaalde transportactiviteiten
 • WACC: Weighted Average Cost of Capital
 • Gespreide taxatie meerwaarden: herbelegging in verbouwings- en verbeteringswerken
 • Opeisbaarheid btw bij overheidsdiensten

Vraag en antwoord:

 • De gewenste begunstigde van uw levensverzekering?
 • Wat is een beding van aanwas?
 • Hoe is de taxatie bij een beding van aanwas?


Gepubliceerd op 15/07/2014.Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?