Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief juli 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De liquidatiereseve: nu ook voor winsten van aanslagjaar 2013 en 2014!

Wellicht zal het bij iedereen nog fris in het geheugen zitten, maar met ingang van 1 oktober 2014 werd de roerende voorheffing op liquidatieboni door onze vorige regering Di Rupo opgetrokken van 10 % naar 25 %. Om hieraan tegemoet te komen werd door de regering Michel I het regime van de liquidatiereserve ingevoerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid aan de praktijk getoetst

Het uitgangspunt is dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. Dit geldt maar zolang de bestuurder binnen de perken van zijn mandaat handelt, zoniet kan hij wel aansprakelijk worden gesteld.

In het kort

  • Het aandelenregister anno 2015
  • Liquidatiereserve: ook voor vennootschappen die in vereffening zijn!
  • Is uw papierwinkel up-to-date?
  • Btw-vakantieregeling 2015

Vraag en antwoord

  • Wanneer hoeven royalties in een aangifte in de roerende voorheffing?

Private governance

  • Nieuwe tarieven schenking onroerende goederen vanaf 1 juli 2015
Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier
Did you find this useful?