actualiteiten

Article

Hoeveel belastingen betaal ik op mijn groepsverzekering?

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

​De kapitalen en afkoopwaarden van groepsverzekeringen zijn, voor zover de omzetting in een fictieve rente niet mogelijk is, afzonderlijk belastbaar, tenzij een globale aanslag tegen het progressief tarief voordeliger is voor de belastingplichtige.

Een overzicht van de toepasselijke belastingtarieven:

Kapitalen gevormd door persoonlijke bijdragen van werknemers of bedrijfsleiders
Uitkering bij:
Belastingtarief
 • pensionering
 • leven vanaf 60 jaar
 • overlijden
10%
 • andere omstandigheden
33%

 

Kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming
Uitkering vanaf
Belastingtarief
 • de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar
 • bij overlijden vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

Voorwaarde: actief blijven tot minstens de wettelijke pensioenleeftijd

10%
 • de leeftijd van 62 jaar
 • bij pensionering voor de wettelijke pensioenleeftijd
 • bij overlijden voor de wettelijke pensioenleeftijd
16,5%
 • de leeftijd van 61 jaar
18%
 • de leeftijd van 60 jaar
20%

 

Het gunsttarief van 10% op de kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming, is onderworpen aan de voorwaarde dat de begunstigde (bij leven) of de overledene (bij overlijden) minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar effectief actief is gebleven.

Deze voorwaarde is ook voldaan in hoofde van een persoon die gedurende de periode voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkeringen heeft ontvangen en wiens arbeidsongeschiktheid niet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Het ontvangen van een overlevingspensioen beïnvloedt de toepassing van de afzonderlijke aanslagstelsels niet. Dit heeft tot gevolg dat de begunstigde van een overlevingspensioen minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief moet blijven. Hij zal dus in principe tot aan die leeftijd een beroepswerkzaamheid moeten uitoefenen.

Inge Sercu, isercu@deloitte.com 

Did you find this useful?