actualiteiten

Article

Hoe de Europese boekhoudrichtlijn uw solvabiliteit kan opkrikken

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

De wetgeving waarbij de Europese boekhoudrichtlijn wordt ingevoerd in het Belgisch recht voorziet de mogelijkheid om op afsluitdatum van het boekjaar de bestellingen in uitvoering te compenseren met de ontvangen voorschotten. Dergelijke neutralisatie kan leiden tot een significante daling van het balanstotaal wat op zijn beurt resulteert in een hogere solvabiliteitsratio.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt moet de compensatieregeling zonder uitzondering voor alle projecten worden toegepast, en moet er per project worden bekeken of de saldering leidt tot een positief (= bestelling in uitvoering) dan wel negatief bedrag (= ontvangen vooruitbetaling). Een compensatie in globo van de totale bestellingen in uitvoering met de totale ontvangen vooruitbetalingen is niet toegestaan.

Tevens dient het bestuursorgaan in de toelichting bij de jaarrekening bij de eerste toepassing de wijziging van de voorstellingswijze te verantwoorden, en moeten de brutobedragen van bestellingen en uitvoering en ontvangen vooruitbetalingen jaarlijks vermeld worden.

In 2004 reeds werd door de minister van Economie aan de bouwsector een collectieve afwijking op het algemeen principe van verbod tot compensatie toegestaan. Ook individuele ondernemingen uit andere sectoren konden een individuele aanvraag indienen maar hiervan werd in de praktijk weinig gebruikt gemaakt. In uitvoering van het Regeerakkoord werd deze mogelijkheid nu veralgemeend voor boekjaren ingaand op of na 1/1/2016.

Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

Did you find this useful?