actualiteiten

Article

De kilometerheffing

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

​Sinds 1 april 2016 moeten eigenaars van voertuigen van meer dan 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen. In het Vlaams en Brussels Gewest heeft deze heffing de aard van een 'belasting'. In het Waals Gewest daarentegen betreft het een vergoeding die onderworpen is aan btw.

De kost van de kilometerheffing kan op een 61-rekening worden geboekt (de Commissie voor Boekhoudkundige Normen spreekt zich in de toekomst hierover uit) en wordt als een aftrekbare beroepskost aanzien op vlak van vennootschapsbelasting. In het geval btw wordt aangerekend, dient de schuldenaar in functie van het eigen btw-statuut te beoordelen of deze aftrekbaar is.

Indien u tot slot de opgelopen kosten  geheel of gedeeltelijk doorrekent aan uw klant, dan maakt deze doorrekening deel uit van de maatstaf van heffing van de levering van goederen of van de dienst.  Dit betekent dat de doorrekening de btw-behandeling van de levering van het goed of de dienst volgt. Dit ongeacht of de kilometerheffing afzonderlijk wordt vermeld op de factuur dan wel inbegrepen zit in de totale prijs voor de goederenlevering of dienstverrichting.

Laure Vanhulle, lvanhulle@deloitte.com

Did you find this useful?