actualiteiten

Article

Verhoogde dieselaccijnzen... en teruggaven

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

Begin juli werden nieuwe basistarieven en verhogingen voor de accijns via het cliquetsysteem van toepassing. Ook voor 2017 en 2018 werden de maximale verhogingen door de regering goedgekeurd.

Evenwel zal iedere accijnsverhoging voor voertuigen met MTM > 7,5 ton budgettair neutraal zijn. Immers, voor elke verhoging van de accijns zal het bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling via de professionele diesel evenredig verhoogd worden.

Deze terugvraag, die momenteel 0.1181 euro/liter bedraagt, kan  maandelijks gebeuren via  de Dienst Professionele diesel bij de Administratie der Douane en Accijnzen.

Inmiddels is er hiervoor ook een online applicatie van de FOD beschikbaar.

Luc Heylens, lheylens@deloitte.com 

Did you find this useful?