actualiteiten

Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief juli 2016

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, juli 2016

Passie en vertrouwen: hulpmiddelen bij een goede bedrijfsopvolging

Studies wijzen uit dat slechts 1 op de 10 familiebedrijven door de derde generatie wordt verdergezet. Nauwelijks drie procent van de mislukte overdrachten heeft een financiële, juridische of fiscale oorzaak. De overige 97% is te wijten aan slechte communicatie, foute rolverdeling, emoties, gebrek aan leiderschap, onervarenheid, enz.

Hoeveel belastingen betaal ik op mijn groepsverzekering?

​De kapitalen en afkoopwaarden van groepsverzekeringen zijn, voor zover de omzetting in een fictieve rente niet mogelijk is, afzonderlijk belastbaar, tenzij een globale aanslag tegen het progressief tarief voordeliger is voor de belastingplichtige.

Opbouw kapitaal via groepsverzekering / IPT niet zonder gevolg op vlak van erfbelasting

​Een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt voor een bijkomende aanvulling op het wettelijk pensioen en kan zowel voor werknemers als voor zelfstandige bedrijfsleiders worden afgesloten.

Hoe de Europese boekhoudrichtlijn uw solvabiliteit kan opkrikken

De wetgeving waarbij de Europese boekhoudrichtlijn wordt ingevoerd in het Belgisch recht voorziet de mogelijkheid om op afsluitdatum van het boekjaar de bestellingen in uitvoering te compenseren met de ontvangen voorschotten. Dergelijke neutralisatie kan leiden tot een significante daling van het balanstotaal wat op zijn beurt resulteert in een hogere solvabiliteitsratio.

Forfaitaire onkostenvergoedingen voor thuiswerk

​Werkgevers laten meer en meer toe dat hun werknemers van thuis uit werken. Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden. Meestal betreft het de 'klassieke' vorm van thuiswerk: de werknemer voert naast zijn fysieke aanwezigheid in de onderneming of op verplaatsing een deel van zijn werkzaamheden structureel en op regelmatige basis uit bij hem thuis. Daarnaast bestaan er evenwel ook twee statuten die een specifieke arbeidsovereenkomst vereisen: de huisarbeider en de telewerker.

In het kort

  • Verhoogde dieselaccijnzen... en teruggaven
  • De kilometerheffing

Vraag en antwoord

“Zijn de cijfers altijd groener bij de buren?”

Did you find this useful?