Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief juni 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Legal office als flexibele oplossing voor debiteurenbeheer

Het evenwicht tussen het correct afdwingen van betalingen van klanten en een goede commerciële relatie is niet altijd evident. Achterstallige betalingen vormen steeds vaker de oorzaak van liquiditeitsspanningen en faillissementen.

De fiscus legt de spelregels vast van elektronische facturering

De FOD Financiën publiceerde de nieuwe circulaire aangaande de ‘elektronische facturering’. Deze licht in eerste instantie de voorwaarden toe om elektronisch te kunnen factureren en voorziet in uitgebreide aanbevelingen voor wat betreft de ‘bedrijfscontroles’ en het ‘betrouwbaar controlespoor’.

In het kort

  • Ontbinding en vereffening in één akte: wetgever verduidelijkt!
  • Uitbreiding doelgroepvermindering “eerste aanwerving”

Vraag en antwoord

  • Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek in 2014?

Private Governance:

  • Schenking roerende goederen in Wallonië verder vereenvoudigd


Gepubliceerd op 24/06/2014.Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?