Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief juni 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Doordachte contractuele bescherming van kennis en knowhow

Meer en meer bedrijven maken op vandaag al de belangrijke reflex om hun kennis en knowhow via de klassieke intellectuele eigendomsrechten - octrooien, modellen en merken - te beschermen. U mag de stap hiervóór echter ook niet uit het oog verliezen.

Winstuitkeringen uit de vennootschap: hoe fiscaalvriendelijk kan dit?

Sinds 2012 werden er al diverse wetswijzigingen doorgevoerd waardoor de fiscale kostprijs van sommige winstuitkeringen verhoogd werd, of anderzijds een mogelijkheid geboden werd om van lagere tarieven te genieten. Hieronder kort een aantal mogelijkheden (vanuit het oogpunt van de aandeelhouder-natuurlijk persoon).

In het kort

  • Zelfstandige kan online pensioendossier inkijken
  • Wijziging voor internationale nalatenschappen vanaf 17/08/2015
  • Verplichtingen bij de stopzetting van de economische activiteit
  • Een rekening in het buitenland? Vergeet deze niet te melden bij het Centraal Aanspreekpunt
  • Doorrekening van autokosten

Vraag en antwoord

  • Verzaken aan regularisaties van sociale bijdragen bij pensionering?

Private governance

  • U erft een woning en wenst deze te verkopen: toch maar opletten?
Did you find this useful?