Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Owner buy out: de oplossing voor uw overnamevraagstuk?

Via een webshop kunt u meer kopers bereiken en uw afzetmarkt vergroten. U bent 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor uw klanten, terwijl de directe kosten van internetverkopen beperkt blijven. U denkt er dan ook aan zelf op de e-commerce kar te springen en een webshop te starten.

Een Copernicaanse revolutie in het Belgisch pandrecht?

Onze wetgever heeft het Belgisch pandrecht grondig door mekaar geschud door de wet van 24 juni 2013 en 11 juli 2013. Voor zakelijke zekerheden op roerende goederen zal een nieuw systeem in voege treden, dat de complexiteit van het huidige - verouderde - systeem zou moeten wegwerken.

In het kort:

  • Forfaitaire vergoeding telewerk
  • Vergeet niet de vrijwilligersattesten voor het boekjaar 31/12/2013 aan te vragen vóór 31/03/2014
  • Ken uzelf een tantième toe zonder sociale bijdragen

Vraag en antwoord:

  • Wat is self-billing?
  • Kent u de referentie CO2-uitstoot vanaf 01/01/2014?

Deloitte Private Governance:

  • Gelijktrekking van het schenkings- en successierecht voor niet-gemeenschappelijke kinderen?


Gepubliceerd op 18/03/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?