Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Ook uw overeenkomsten vragen voorwaarden 'op maat'

Contractuele voorwaarden maken een essentieel onderdeel uit van uw dagdagelijkse werking en stellen u in staat om handel te drijven in een voor u zo gunstig mogelijke context. Veel bedrijven beseffen echter onvoldoende wat de precieze inhoud en impact is van de kleine lettertjes voorzien op de achterzijde van hun facturen.

Digitalisering van uw relatie met de overheid, ook een vereenvoudiging?

De overheid doet aan outsourcing van haar taken … naar uw bedrijf! De digitalisering en elektronische werkwijze zijn ook bij de overheidsinstanties een feit. Vreugde alom voor het verdwijnen van de trage papieren communicatie, maar de administratieve verplichtingen blijven in aantal wel bestaan.

In het kort

  • Interestbetalingen aan natuurlijke personen/niet-inwoners
  • Tariefwijziging btw op elektriciteit: niet voor doorfacturatie?
  • Rekening-courant met debetstand in 2014: voordeel van 9,20 %
  • Update checklist aftrekbare kosten

Vraag en antwoord

  • Intercalaire intresten: hoe fiscaal mee omgaan?

Private governance

  • Trouwen is niet gelijk aan samenwonen
Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier
Did you find this useful?