actualiteiten-maart-2017

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2017

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, maart 2017

Aandachtspunten bij de financiering van uw Franse activiteiten
Afhankelijk van het type activiteit en het bijhorende businessmodel, benaderen Belgische bedrijven de Franse markt via verkoopkantoren, de opstart van een lokale productievestiging of een overname van een concullega. In functie hiervan zijn de financieringsbehoeften verschillend en dient al dan niet rekening gehouden te worden met Franse eigenheden.

Wendbaar & Werkbaar Werk
Sinds 1 februari 2017 moet deze nieuwe maatregel jobs
werkbaarder maken, zodat de beroepsactieve bevolking
makkelijker werk met privéleven kan combineren.

In het kort

  • Fiscale voordelen bij crowdfunding
  • Elektronische registratie huurovereenkomsten

Vraag en antwoord

  • M&A vakjargon: wat is NDA?  

Private Governance
Fiscale regularisatie erf - en registratiebelasting van start

Did you find this useful?