Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief mei 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Binnenkort ook toepassing van eigendomsvoorbehoud in geval van WCO van uw klanten

U hebt goederen geleverd aan een klant die zijn toevlucht neemt tot de bescherming onder de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Welke voorzorgsmaatregelen bestaan er om u hiertegen te wapenen? Kan u bijvoorbeeld nog gebruik maken van een bedongen eigendomsvoorbehoud?

Fairness tax: plan uw toekomstige belasting

Vennootschappen die dividenden uitkeren moeten rekening houden met de fairness tax van 5,15%. De federale regering voert deze minimumbelasting in met ingang van aanslagjaar 2014 op dividenduitkeringen die niet of nauwelijks belast worden ten gevolge van de toepassing van de aftrek van vorige fiscale verliezen en/of de notionele intrestaftrek.

In het kort

  • Sinds 1 april 2014: wijziging vermelding rechtspersonenregister op alle documenten uitgaande van de vennootschappen
  • Administratie bevestigt toepasselijk tarief RV op voorschotten van een liquidatiebonus
  • Nieuwe strengere betalingstermijnen

Vraag en antwoord

  • Om RSZ-bijdrageverminderingen te kunnen genieten: is uw KBO up-to-date?
  • Bent u de vennootschapsbijdrage wel verschuldigd?

Private Governance:

  • Levensverzekeringen en successierechten


Gepubliceerd op 21/05/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?