Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief mei 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De aangifte personenbelasting was nog nooit zo ingewikkeld

De belastingaangifte wordt nog moeilijker. Oorzaak is de zesde staatshervorming en de daaraan gekoppelde overheveling van bevoegdheden  van de federale overheid naar het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral aan de woonfiscaliteit verandert heel wat.

Sociale inspectie? Zorgeloos een controle tegemoet

Sociaal- en arbeidsrechtelijk bestaan er maar liefst 5 inspectiediensten met elk hun eigen bevoegdheden. De kans is aldus vrij groot dat u vroeg
of laat één van deze diensten over de vloer krijgt. Vaak wordt een bezoek voorafgaandelijk aangekondigd, maar evengoed is het mogelijk dat op een onverwacht moment wordt aangeklopt.

In het kort

  • De Fiscale Bemiddelingsdienst: een alternatief voor de gerechtelijke weg
  • Tot 30 september 2015 de tijd voor de aanvraag tot btw-teruggaaf
  • De stopzetting van PC 218 en de inwerkingtreding PC 200
  • Vlaamse Codex Fiscaliteit: nieuwe terminologie/begrippen

Vraag en antwoord

  • Hoeveel bedraagt de woonbonus voor de enige eigen woning in 2015?

Private governance

  • Schatting van onroerende goederen voor de aangifte nalatenschap
Did you find this useful?