Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief november 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Uw intern bedrijfsproces wordt belangrijk bij btw-controles

De wetgever heeft sinds 2013 de elektronische facturatie versoepeld. In feite volstaat een akkoord tussen partijen en voor het overige moet elke belastingplichtige in staat zijn de echtheid van zijn in- en uitgaande facturen te kunnen aantonen ongeacht of deze op papier of elektronisch worden uitgereikt.

Toekomstige kosten nu al fiscaal aftrekken

Voor sommige kosten die in de toekomst zullen gemaakt worden, maar waarvan kan gesteld worden dat ze in het huidige boekjaar waarschijnlijk zijn op grond van bepaalde feiten, kan een provisie worden aangelegd (mits een aantal voorwaarden worden nageleefd).

In het kort

  • Regionale steunkaart 2014-2020 voor België goedgekeurd
  • Boetes bij laattijdige aanmelding van stopzetting activiteit
  • Voorschotfacturen: definitieve btw-regeling
  • Boek: Btw-toepassingen bij internationale handelingen door kmo’s - update

Vraag en antwoord

  • Wanneer is een voorziening voor bodemsanering mogelijk?

Private governance

  • Vlaams en federaal regeerakkoord: what’s up?


Gepubliceerd op 27/11/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?