actualiteiten-november-2017

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief november 2017

In deze novembereditie: Een onderneming overnemen zonder zorgen | Cash for car? | Het nieuwe wetboek van vennootschappen komt er aan | Wijzigingen aan het Zomerakkoord | Rente op bedrijfskredieten: hou de inflatie in het oog!

Actualiteiten, november 2017

Een onderneming overnemen zonder zorgen
Een onderneming overnemen is veel meer dan een eenvoudige ‘handshake’. Een ‘due diligence’ is een van de essentiële fases in het overnameproces, maar wat houdt dit precies in?

Cash for car?*
Om werknemers bewust te maken van andere mobiliteitsalternatieven dan de vervuilende bedrijfswagen en toe te laten om zelf keuzes te maken over mobiliteit, werd het ‘mobiliteitsbudget’ gecreëerd.

*Na het drukken van dit nummer heeft de Raad van State een negatief advies over de ontwerptekst m.b.t. het mobiliteitsbudget uitgebracht. Volgens de Raad is er een discriminatie tussen werknemers met en zonder een mobiliteitsbudget. Het is nu aan de regering om het ontwerp bij te sturen en bijkomend te motiveren.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen komt er aan
Niet alleen de vennootschapsbelasting en het erfrecht maar ook het vennootschapsrecht ondergaat binnenkort grondige wijzigingen. Wat staat er u te wachten?

Wijzigingen aan het Zomerakkoord
Zoals we in onze vorige nummers gemeld hebben, werkt de regering aan de uitwerking van de maatregelen van het Zomerakkoord. Ondertussen zijn reeds twee belangrijke wijzigingen aangebracht.

Rente op bedrijfskredieten: hou de inflatie in het oog!
Intrestvoeten op kredieten aan Belgische ondernemingen, zowel op korte, middellange als lange termijn, staan historisch laag. Er is bovendien een samenloop van de rente op korte, middellange en lange termijn. Wat betekent dit voor de kredietpolitiek van uw onderneming?

Did you find this useful?